ECLI:NL:RBAMS:2020:3347 (Action ontslaat werkneemster wegens verstrekken korting)

Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2020, Action ontslaat werkneemster door verstrekken korting
(ECLI:NL:RBAMS:2020:3347)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Arbeidsgeschil tussen Action en werkneemster. Werkneemster werkte als winkelmedewerker bij Action in Amsterdam en gaf haar vader personeelskorting terwijl dit niet had gemogen. De rechter oordeelt dat ontslag op staande voet buitensporig is.

Rechtsregel

De kantonrechter dient in dit proces te beoordelen of de reden van Action voor ontslag op staande voet als dringend gekwalificeerd kan worden. Bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid wordt gekeken naar de onderlinge samenhang van omstandigheden. De aard en ernst van het gedrag van werkneemster, de duur van arbeidsovereenkomst, de persoonlijke omstandigheden van werkneemster en de gevolgen van ontslag op staande voet worden hierbij betrokken.

Inhoud

Werkneemster was werkzaam bij Action in Amsterdam en had een contract voor bepaalde tijd tot juni 2020. In de arbeidsovereenkomst genoemde arbeidsvoorwaardenreglement ‘’Personeelswijzer Stores’’ staat in artikel 3.10 opgenomen waarin het werknemers verboden wordt om korting aan klanten te geven.

Werkneemster heeft aan haar vader personeelskorting verstrekt van 15%. Het bedrag van die korting kwam neer op 1,69 euro. Voor het verstrekken van de korting heeft werkneemster gevraagd of de bedrijfsleider kon komen, maar deze was niet in de gelegenheid. Na een onderzoek heeft Action werkneemster op staande voet ontslagen en laten registreren in het Waarschuwingsregister Detailhandel, welke registratie na acht jaar vervalt.

De regeling omtrent het geven van personeelskorting, omschreven in artikel 3.10 van de Personeelswijzer, is duidelijk; ’’werknemers van Action krijgen 15% korting op privé aankopen met een maximum van vijfhonderd euro aan korting per jaar. De kortingsregeling mag niet worden gebruikt voor (onder meer) familie. De aankopen moeten worden gedaan buiten werktijd van de werknemer en niet tijdens pauzes. De werknemer moet zijn klokbadge tonen en zijn roepnaam geven ter controle voor degene die afrekent.’’  Het is logisch dat Action op het gebied van fraude, diefstal en verduistering een zero tolerance beleid voert. Het bedrag van 1,69 euro is dan ook van ondergeschikt belang. Bij het misbruiken van de regeling voor personeelskorting is ontslag op staande voet in beginsel gerechtvaardigd.

Werkneemster heeft de voorgeschreven werkwijze niet heeft gevolgd. Zij heeft de producten die haar vader kocht, zelf afgerekend met haar personeelskorting en tijdens haar werktijd. Werkneemster stelt dat zij de regels betreffende de personeelskorting niet kende of niet begreep en niet de intentie had om fraude te plegen. Hoewel Action dit betwist en wijst op artikel 7 van de arbeidsovereenkomst, waarin werkneemster verklaart alle documenten te hebben ontvangen en gelezen, wordt de verklaring van werkneemster consistent geacht. Een andere ervaren medewerker heeft werkneemster bij het geven van de korting geholpen en de pas van de bedrijfsleider door de scanner gehaald, nadat deze niet in de gelegenheid om te komen helpen. Deze was als eerstvolgende na de bedrijfsleider verantwoordelijk.

Hoewel werkneemster strikt genomen heeft gehandeld in strijd met de regels door personeelskorting te geven aan “een derde”, kan haar dat gezien het voorgaande niet worden verweten. Niet alleen ontbrak de intentie om te frauderen, ook was werkneemster zich er niet van bewust dat zij in strijd met de regels handelde. Zij was, net als de medewerker die haar hielp, onvoldoende op de hoogte van de exacte regels omtrent personeelskorting. Het handelen van werkneemster levert gezien deze omstandigheden geen dringende reden op voor ontslag op staande voet, gezien het feit dat de andere medewerker nog wel in dienst is. Een goed gesprek was eerder op zijn plaats geweest. Nu de opzegging van de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is, kan het ontslag op staande voet niet in stand blijven. Aangezien de opzegging wordt vernietigd, duurt de arbeidsovereenkomst voort en heeft werkneemster recht op doorbetaling van loon.