ECLI:NL:HR:2023:71 (Is een minibike een ‘motorrijtuig’?)

Hoge Raad 31 januari 2023, Is een minibike een ‘motorrijtuig’?
(ECLI:NL:HR:2023:71)

Essentie

De rechtsvraag die in dit arrest centraal staat, luidt: is een minibike een motorrijtuig (in de zin van een bromfiets) waarvoor op de weg een rijbewijsplicht geldt op grond van art. 107 WVW 1994? In art. 107 WVW 1994 is rijden zonder rijbewijs strafbaar gesteld.

Rechtsregel

Zowel het hof als de HR oordeelden dat een minibike aangemerkt kan worden als een motorrijtuig, zijnde een bromfiets in de zin van art. 107 WVW 1994. Het berijden en besturen van een dergelijke minibike zonder rijbewijs daarvoor is zodoende strafbaar.

Inhoud arrest

Verdachte wordt verdacht van het besturen/berijden van een bromfiets op de openbare weg zonder dat hij een rijbewijs hiervoor had (art. 107 WVW 1994). Het hof heeft dit strafbare feit bewezen verklaard. In het door de opsporingsambtenaar opgemaakte proces-verbaal is te lezen dat de opsporingsambtenaar de verdachte op een bromfiets zag rijden waarvoor een rijbewijs vereist is. De verdediging betwiste bij het hof echter dat verdachte op een bromfiets heeft gereden, omdat verdachte volgens de verdediging reed op een mini-voertuigje, zijnde een minibike waarvoor geen rijbewijs vereist is. Het hof oordeelde dat een minibike aangemerkt kan worden als een motorrijtuig waarvoor de bestuurder op de weg een rijbewijs nodig heeft op grond van art. 107 lid 1 WVW 1994.

De verdediging is het niet eens met het oordeel van het hof en klaagt hierover bij de HR. Het cassatiemiddel slaagt echter niet. Naar het oordeel van de HR getuigt ’s Hofs oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting. Oftewel: een minibike kan aangemerkt worden als een motorrijtuig, zijnde een bromfiets in de zin van art. 107 WVW 1994.