ECLI:NL:HR:2023:343 (Is vernieling van een al beschadigd goed mogelijk?)

Hoge Raad 7 maart 2023, Is vernieling van een al beschadigd goed mogelijk?
(ECLI:NL:HR:2023:343)

Essentie

De rechtsvraag die in dit arrest centraal staat is als volgt: is vernieling van een al beschadigde ruit mogelijk?

Rechtsregel

De Hoge Raad oordeelt als volgt. Een goed dat al vernield/beschadigd is, kan verder vernield/beschadigd worden waardoor dergelijk handelen strafbaar kan zijn op grond van art. 350 Sr.

Inhoud arrest

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij een raam heeft vernield dan wel beschadigd (art. 350 Sr) en dit feit is door het hof ook bewezen verklaard. De verdediging betwiste bij het hof of de ten laste gelegde gedraging bewezen verklaard kan worden. De verdediging beargumenteerde dat op basis van het dossier vastgesteld kon worden dat het raam reeds kapot was voordat verdachte daarmee in aanraking kwam. Verdachte stelt dat het raam toen al kapot was. De ruit werd naar eigen zeggen bij elkaar gehouden door middel van tape. De verdediging stelde zich op het standpunt dat een kapotte ruit niet alsnog vernield kan worden. Het raam kon immers al niet meer gebruikt worden en moest al vervangen worden.

Met het oordeel van het hof en bovenstaand standpunt gaat de verdediging vervolgens in cassatie bij de HR, tevergeefs. De HR oordeelt dat het opvatting van de verdediging onjuist is. Oftewel: een goed dat al vernield/beschadigd is, kan verder vernield/beschadigd worden waardoor dergelijk handelen strafbaar kan zijn op grond van art. 350 Sr.