ECLI:NL:HR:2009:BH2623 (Teunissen/Welter)

Teunissen/Welter, HR 24 april 2009
(ECLI:NL:HR:2009:BH2623)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Het gaat hier over artikel 12 van de Wet op de cao. Bij een minimum-cao gelden de gunstigere bepalingen voor de werknemer uit de arbeidsovereenkomst. Loon en overwerkvergoeding mogen niet als één bedrag worden gezien.

Rechtsregel

De cao op de Binnenvaart is een minimum-cao en als gevolg daarvan gelden de bedingen in een arbeidsovereenkomst die gunstiger zijn voor de werknemer. Het hof had, gelet op artikel 12 van de Wet op de cao, moeten onderzoeken of de bepaling over het overwerk in de arbeidsovereenkomst gunstiger is voor Teunissen dan de bepaling in de cao. Het hof mag het salaris en de overwerkvergoeding niet als één bedrag zien en daardoor bepalen dat het cao-salaris en de cao-overwerkvergoeding samen voor Teunissen lager zou zijn geweest en dat Welter dus niets hoeft na te betalen aan Teunissen. Er moet nader onderzoek plaatsvinden.

Inhoud arrest

Teunissen werkt sinds 1 juli 2000 als kapitein voor Welter op een schip dat vrachten in Nederland en België vervoert in opdracht van Welter. Hij ontvangt een salaris van € 2.909,20 bruto per maand. Op de arbeidsovereenkomst is de cao voor de Binnenscheepvaart van toepassing. Op verzoek van Welter heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 30 september 2002 ontbonden.

Teunissen vraagt de kantonrechter om Welter op te dragen 2052,5 uur aan overwerk aan hem uit te betalen. De kantonrechter wijst deze vordering toe. Welter gaat in beroep en het hof wijst de vordering alsnog toe. Daarbij overweegt het hof dat de arbeidsovereenkomst zo moet worden uitgelegd dat het salaris dat Teunissen heeft gehad, inclusief overwerkvergoeding was. Dit omdat het salaris veel hoger was dan in de cao is opgenomen. Het hof berekent vervolgens of Teunissen genoeg uitbetaald heeft gekregen als je uitgaat van het salaris en de overwerkvergoeding dat is opgenomen in de cao. Het blijkt dat het aan Teunissen betaalde salaris veel hoger is dan het uurloon en de overwerkvergoeding die zijn opgenomen in de cao.

Teunissen stelt cassatie in. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof Amsterdam en verwijst het geding naar het hof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing. Verder veroordeelt de Hoge Raad Welter in de kosten in geding.