ECLI:NL:HR:2008:BC5901 (Verhuizing kinderen naar Zwitserland)

Verhuizing kinderen naar Zwitserland, HR 25 april 2008
(ECLI:NL:HR:2008:BC5901)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Artikel 1:253a BW. Het belang van de kinderen om met de moeder naar Zwitserland te verhuizen of hier te blijven.

Rechtsregel

Uit artikel 1:253a BW mag niet worden afgeleid dat het belang van het kind bij gezamenlijk gezag door beide ouders altijd zwaarder weegt dan andere belangen. Alle omstandigheden van het geval dienen hierbij te worden betrokken. Dit kan er ook toe leiden dat er belangen zijn die zwaarder wegen dan het belang van het kind. De beslissing van het Hof is onvoldoende gemotiveerd door hier niet het huwelijk van de moeder met haar nieuwe partner in Zwitserland, haar zwangerschap en de gevolgen van die beide omstandigheden voor de gezinssituatie bij te betrekken.

Inhoud arrest

De moeder en de vader zijn getrouwd. In 1997 krijgen zij een zoon en in 2000 een dochter. Op 28 april 2006 spreekt de rechtbank de echtscheiding van de ouders uit. De ouders hebben gezamenlijk gezag over de kinderen, de kinderen wonen bij de moeder. De vader heeft een omgangsregeling, inhoudende dat de kinderen één weekend per twee weken bij hem zijn en zij daarnaast op maandag, dinsdag en woensdag tussen de middag bij hem zijn. Verder worden de vakanties en de feestdagen onderling verdeeld.

De moeder dient op 30 november 2006 bij de rechtbank een verzoek in om te bepalen dat zij met de kinderen naar Zwitserland mag verhuizen. Zij heeft een nieuwe partner die daar woont; zij wil met de kinderen bij hem intrekken en de vader heeft geweigerd hiervoor toestemming te geven. De vader dient een verweerschrift in en verzoekt via een zelfstandig verzoek te bepalen dat de kinderen voortaan hun hoofdverblijf bij hem hebben. De moeder dient hiertegen een verweerschrift in. Bij beschikking van 13 april 2007 wijst de rechtbank de verzoeken van beide ouders af. De rechtbank overweegt dat inwilliging van het verzoek van de moeder verstrekkende gevolgen voor de kinderen heeft. De omgangsregeling met de vader wordt hier onder meer mee beëindigd. Dat er via moderne communicatiemiddelen omgang kan plaatsvinden, is niet hetzelfde. Daarbij wordt betrokken dat de kinderen nog erg jong zijn en dat bij jonge kinderen het belang van het kind om in zijn vertrouwde omgeving te blijven, zwaarder weegt. Het is ook niet aannemelijk dat de kinderen de door de moeder gestelde nauwe band met Zwitserland hebben. Een verhuizing naar Zwitserland is dan ook niet in het belang van de kinderen.

De moeder gaat in hoger beroep. Bij beschikking van 21 augustus 2007 bekrachtigt het Hof de beschikking van de rechtbank. De moeder gaat vervolgens in cassatie. De vader heeft geen verweerschrift ingediend. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof en verwijst de zaak naar een ander Hof ter verdere beoordeling en beslissing.