ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (HR Lancôme/Kecofa; Nep-parfum)

Lancôme/Kecofa; Nep-parfum, HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585
(ECLI:NL:HR:2006:AU8940)

Geschreven door Macy Kroon, student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden

Kerstmis is weer voorbij, de kilo’s die we eraf gesport hebben zitten er weer aan en hé! Wat ‘origineel’, een luchtje onder de kerstboom! Altijd handig natuurlijk, maar doet dat jou ook zo denken aan deze klassieker?

Essentie
Het arrest Lancôme/Kecofa, ook bekend als het Nep-parfum arrest, gaat over het auteursrecht. Kecofa maakt een geur die overeenkomstig is met de geur van Lancôme. In casu is de vraag of de geur van Lancôme in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Hierbij is het van belang dat het voortbrengsel (in casu de geur) vatbaar is voor menselijke waarneming en een eigen oorspronkelijke karakter heeft. Daarnaast moet het een persoonlijk stempel van de maker dragen.

Rechtsregel
In artikel 10 van de Auteurswet staan de werken omschreven waarop auteursrecht berust. Volgens de Hoge Raad is deze lijst niet uitputtend. De Hoge Raad bepaalt dat niet de geurcombinatie vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming, maar de samenstelling van de reukstof.

Casus
Kecofa brengt onder de naam ‘Female Treasure’ een parfum op de markt. De geur is gelijkwaardig aan de geur van het parfum ‘Tresor’ van Lancôme. Kecofa vermeldt tevens tijdens het promoten dat de geur gelijk is aan de geur van Lancôme. Lancôme voert aan dat dit een inbreuk maakt op haar merk, Kecofa onrechtmatig handelt jegens Lancôme en dat Kecofa inbreuk maakt op het auteursrecht dat Lancôme heeft op de geur Tresor. Lancôme ziet dan ook graag Female Treasure van de markt verdwijnen en vordert o.a. schadevergoeding, winstafdracht en een nietigheidverklaring van het merk Female Treasure.

Partijen komen in eerste instantie bij de rechtbank terecht. De rechtbank was van mening dat auteursrechtelijke bescherming van een geurcombinatie in beginsel mogelijk is. Kecofa appelleerde. Het hof oordeelde dat Kecofa inbreuk maakte op het auteursrecht van Lancôme, omdat Female Treasure als een ongeoorloofde verveelvoudiging, in de zin van artikel 13 Auteurswet, kan worden aangeduid. Tevens veroordeelde het hof Kecofa tot een schadevergoeding. Twee keer is scheepsrecht dacht Kecofa, want de volgende stap was cassatie bij de Hoge Raad.

Helaas voor Kecofa, stelde ook de Hoge Raad Kecofa in het ongelijk. De Hoge Raad bracht een enkele nuance in de uitspraak van de rechtbank en het hof: namelijk dat een geurcombinatie in principe geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, maar wel de samenstelling van een reukstof een werk in auteursrechtelijke zin kan zijn. Daarnaast was Kecofa een schadevergoeding aan Lancôme verschuldigd op grond van artikel 6:162 BW, de welbekende onrechtmatige daad. De Hoge Raad stelde als volgt: “Dat het onrechtmatig handelen aan de inbreukmaker kan worden toegerekend als te wijten aan diens schuld, dan wel aan een oorzaak die volgens verkeersopvattingen voor diens rekening komt.”

Op het luchtje dat jij hebt uitgepakt tijdens de kerst, kan dus een auteursrechtelijke bescherming rusten!

——————————————————————————-

Ook met een gastartikel op Het Rechtenstudentje verschijnen? Kijk dan hier voor meer informatie!