ECLI:NL:HR:2003:AF0204 (Wijziging geslachtsnaam)

Wijziging geslachtsnaam, HR24 januari 2003
(ECLI:NL:HR:2003:AF0204)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Afwijzing verzoek wijziging geslachtsnaam kinderen in naam nieuwe partner van moeder. Belang van het kind bij mogelijkheid tot identificatie met biologische vader weegt zwaarder.

Rechtsregel

Verzoek om gezamenlijk gezag moeder en nieuwe partner en wijziging geslachtsnaam kinderen in achternaam nieuwe partner van moeder. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een verzoek tot gezagswijziging wel worden toegewezen, maar wijziging van de achternaam niet. Gelet op artikel 1:253t, vijfde lid, onder c, BW, wordt een verzoek tot naamswijziging afgewezen als dit niet in het belang van het kind is. Hierbij vindt een afweging van de omstandigheden plaats, waar het belang van het kind een grote rol in speelt.

In dit geval weegt, gelet op de leeftijd van de kinderen, het feit dat zij al hun hele leven Van S. heten hun belang om zich te kunnen identificeren met hun biologische vader zwaarder dan het belang van de moeder en stiefvader tot gezinseenheid.

De kinderen hoefden hierbij niet te worden gehoord, omdat ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter hoeft deze beslissing, behalve bij bijzondere omstandigheden, niet te motiveren.

Inhoud arrest

Een moeder en vader trouwen in 1988 en krijgen twee kinderen: J. van S. op 8 oktober 1989 en M. van S. op 12 september 1991. De moeder en vader scheiden in 1995. De moeder krijgt het ouderlijk gezag over de kinderen. De vader heeft een omgangsregeling van één weekend per 14 dagen.

De moeder trouwt op 7 maart 1999 met de stiefvader. Zijn krijgen samen een kind: R.R., geboren op 18 augustus 1999. De moeder, de stiefvader, haar kinderen uit het eerdere huwelijk, zijn kind uit een eerder huwelijk en hun gezamenlijke kind vormen samen een gezin.

De moeder en de stiefvader verzoeken de rechter om hen gezamenlijk gezag te geven over haar kinderen J. van S. en M. van S. en hun achternaam te veranderen in R., de naam van de stiefvader. De rechtbank wijst bij vonnis van 3 januari 2001 het verzoek om gezamenlijk gezag toe en de wijziging van de achternaam af.

De moeder en de stiefvader gaan in hoger beroep ten aanzien van de afwijzing van de wijziging van de achternaam van de kinderen. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Daarbij wordt overwogen dat een dergelijk verzoek wordt afgewezen als de kinderen nog geen 12 zijn en niet heeft ingestemd met het verzoek, of als het niet in het belang van het kind is. De kinderen zijn allebei nog geen 12, dus is alleen van belang of het verzoek in strijd is met de belangen van het kind. Er wordt terughoudend omgegaan met een naamswijziging, vooral als de nieuwe achternaam de naam van de nieuwe partner van moeder is. Nu de kinderen hun hele leven al Van S. heten, weegt de band met de biologische vader zwaarder dan de wens van de moeder en haar nieuwe partner. De kinderen zelf zijn niet gehoord door de rechter.

De moeder en stiefvader gaan in cassatie. De Hoge Raad verwerpt het beroep.