ECLI:NL:HR:2001:AB2795 (Leeuwarden/Los)

Hoge Raad 7 december 2011, Leeuwarden/Los
(ECLI:NL:HR:2001:AB2795)

Door Devrim Kurtoglu, tweedejaars bachelorstudent Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden

Essentie

Een latere gebeurtenis die dezelfde schade zou veroorzaken, doet geen afbreuk aan een gevestigde verplichting tot schadevergoeding.

Rechtsregel

In een geval waarin schadevergoeding verschuldigd is voor voortdurende schade, doet een latere gebeurtenis die dezelfde schade zou veroorzaken, geen afbreuk aan deze verplichting, tenzij de latere gebeurtenis voor risico van de benadeelde komt. 

Inhoud

Los huurt sinds 1983 enkele horecaruimten van de gemeente Leeuwarden in de Frieslandhallen. De gemeente besluit in 1992 om deze ruimten zelf te willen exploiteren en beëindigt daarom de huurovereenkomst met Los. Los ontruimt in 1994 dan ook de ruimten, maar de gemeente gaat vervolgens niet over tot eigen gebruik van deze ruimten. Los vordert daarom in 1996 schadevergoeding voor zijn gederfde winst.

De schadevergoeding die Los vordert, heeft betrekking op de periode 1994-2004. In 2004 zou Los namelijk 65 jaar worden, destijds de AOW-leeftijd. De rechter beperkt deze periode tot 1994-2000, omdat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat het huurcontract voor die tijd zou worden beëindigd. De Frieslandhallen waren namelijk zeer verliesgevend en er waren plannen voor een grote wijziging. Bij de uitvoering van deze plannen zouden de horecaruimten drastisch veranderen, waardoor het dus waarschijnlijk is dat de huurovereenkomst niet tot 2004 stand zou hebben gehouden.

In 1996, twee jaar na de opzegging van de huurovereenkomst, gingen de Frieslandhallen in vlammen op als gevolg van het niet geheel blussen van een klein brandje dat was gesticht door minderjarige kinderen. De gemeente stelt daarop dat als het huurcontract niet was beëindigd, de door Los gehuurde ruimte door de brand volledig teniet zou zijn gegaan, waardoor schadevergoeding voor de periode na de brand in 1996 niet kan worden toegerekend.

De stelling van de gemeente kan niet worden gevolgd aangezien Los geen huurder meer was van de ruimte op het moment van de brand. Hierdoor bestaat er geen conditio sine qua non-verband tussen de brand en de schade die Los heeft geleden.

De Hoge Raad oordeelt dus dat een latere gebeurtenis, die tot dezelfde schade zou leiden, enkel afbreuk doet aan een al bestaande verplichting tot schadevergoeding indien de latere gebeurtenis voor rekening van de benadeelde komt. Als dit niet het geval is, dan zal de bestaande verplichting tot schadevergoeding gewoon moeten worden voldaan. 

In dit arrest is de brand in de Frieslandhallen dus geen relevante gebeurtenis voor de schadevergoeding van de gemeente jegens Los voor de periode 1994-2000, omdat deze gebeurtenis niet voor rekening van Los kan worden geacht.

Ook een gastartikel schrijven? Lees hier meer over de mogelijkheden.