ECLI:NL:HR:1996:ZD0510 (Blijf daar weg!)

HR 01-07-1996, NJ 1996, 753
(ECLI:HR:1996:ZD0510)

Door Austin Ellinor

Essentie
Het arrest Blijf daar weg! draait om het strafrechtelijk concept noodweer, in bijzonder noodweer wegens culpa in causa.

Rechtsregel
“De enkele omstandigheid dat het slachtoffer eerder op de avond bij een derde aan de deur was geweest en toen de verdachte, die zich bij die derde bevond, met een vuurwapen had bedreigd, brengt niet mee dat de verdachte, toen hij zich later op de avond wederom naar de woning van die derde begaf daardoor de confrontatie met het slachtoffer heeft gezocht.”

Inhoud casus
Verdachte ging overdag op bezoek bij zijn vriend Marcelino. Toen hij daar op bezoek was, kwam Jeng aan de deur en bedreigde verdachte met een pistool. Later op de avond ging verdachte weer naar het huis van Marcelino, om een andere vriend op te halen. Ze hadden afgesproken om samen te gaan stappen die nacht. Toen hij Jeng opnieuw tegenkwam, ontstond er een vuurgevecht. Jeng trok als eerste, zonder waarschuwing, een pistool en schoot op verdachte. Verdachte trok daarop ook zijn pistool en schoot terug.

Verdachte doet beroep op noodweer. Verdachte stelt dat Jeng als eerste een pistool trok en op hem schoot, dus was er voor verdachte geen nadere mogelijkheid dan terug te schieten. maar het hof verwerpt dit. Volgens het hof zou verdachte de confrontatie zelf hebben opgezocht. Op zijn minst heeft verdachte niet geprobeerd om de confrontatie uit de weg te gaan. Het hof veroordeeld verdachte tot dertig maanden gevangenisstraf.

De Hoge Raad oordeelde als volgt:

De enkele omstandigheid dat het slachtoffer eerder op de avond bij een derde aan de deur was geweest en toen de verdachte, die zich bij die derde bevond, met een vuurwapen had bedreigd, brengt niet mee dat de verdachte, toen hij zich later op de avond wederom naar de woning van die derde begaf daardoor de confrontatie met het slachtoffer heeft gezocht.”

De Hoge Raad oordeelt echter dat het hof de verwerping van het beroep op noodweer dan wel noodweerexces onvoldoende heeft gemotiveerd. Derhalve is dit arrest in cassatie door de Hoge Raad vernietigd en doorverwezen naar een ander hof.