ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (Valkenhorst I)

Valkenhorst I, HR 15 april 1994
ECLI:NL:HR:1994:ZC1337, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Afweging van betrokken belangen bij het recht van een kind om te weten wie haar vader is.

Rechtsregel

Valkenhorst heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van de moeder van eiseres, nu zij de gegevens over de vader van eiseres als hulpzoekende vertrouwelijk aan haar hulpverlener heeft verteld. Haar recht op privéleven is dus van belang. Daar tegenover staat het recht van eiseres, het kind, om te weten van wie ze afstamt. Dit recht is niet absoluut en moet wijken voor rechten voor anderen als die zwaarder wegen. In dit geval weegt het recht van het kind zwaarder dan het recht op privéleven van de moeder en van de vader.

Inhoud arrest

Een meisje (hierna: eiseres) wordt, als buitenechtelijk kind, in 1935 geboren in ‘Moederheil’. Dit is een rooms-katholieke inrichting voor zorg aan ongetrouwde moeders en hun kinderen. Deze inrichting heet inmiddels Valkenhorst.

Eiseres weet niet wie haar vader is. Ze wil van Valkenhorst de gegevens hebben die haar moeder destijds aan Moederheil heeft gegeven over haar vader. Valkenhorst weigert deze gegevens te geven, op grond van een geheimhoudingsverplichting door de vertrouwelijke aard van deze gegevens. Deze zijn namelijk door de moeder van eiseres aan een hulpverlener gegeven.

Valkenhorst krijgt heel veel van deze verzoeken en ontwikkelt – in afwachting van een wettelijke regeling hierover – beleid. Dit beleid houdt in dat wanneer de moeder nog in leven is, de gegevens over de (vermoedelijke) vader alleen worden gegeven aan het kind met toestemming van de moeder. Toestemming van de vader is niet nodig. Als de moeder de toestemming weigert, dan respecteert Valkenhorst dit.

In de zaak van eiseres leeft haar moeder nog en weigert zij toestemming te geven aan Valkenhorst om de gegevens over haar vader aan eiseres te geven.

Bij exploot van 22 februari 1990 dagvaart eiseres Valkenhorst, samen met vijf anderen, voor de rechtbank. Later trekt één van de eisers zich terug. De vijf eisers verzoeken de rechtbank Valkenhorst te veroordelen hen binnen vijf dagen na het vonnis inzage te geven in alle gegevens over hun afstamming. Valkenhorst dient een verweerschrift in.

Bij vonnis van 5 maart 1991 veroordeelt de rechtbank Valkenhorst om binnen dertig dagen na de betekening van het vonnis de vijf eisers informatie te geven over wie hun biologische moeders zijn geweest, en de overige vorderingen afgewezen. Eiseres en twee anderen gaan in hoger beroep. Bij arrest van 25 november 1992 bekrachtigt het hof het vonnis van de rechtbank.

Eiseres gaat in haar eentje in cassatie. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en het vonnis van de rechtbank, voor zover dit ziet op het geval van eiseres en veroordeelt Valkenhorst om binnen vijf dagen alle informatie te geven over haar afstamming, waaronder de gegevens over haar vader. Verder veroordeelt de Hoge Raad Valkenhorst in de kosten van het geding.