ECLI:NL:HR:1994:ZC1247 (Beenen/Vanduho)

Beenen/Vanduho, 28 januari 1994
ECLI:NL:HR:1994:ZC1247, inhoud niet gepubliceerd op rechtspraak.nl

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Een algemeen verbindend verklaarde cao heeft nawerking over de periode dat nog geen nieuwe cao is overeengekomen.

Rechtsregel

Als de looptijd van de algemeen verbindend verklaarde cao ophoudt, dan gelden de afspraken uit deze cao nog steeds, totdat een nieuwe cao is overeengekomen (= nawerking). Dit geldt ook voor afspraken tot doorbetaling van het salaris of een aanvulling op een uitkering op grond van de Ziektewet of de WAO/WIA.

Inhoud arrest

Beenen werkt bij een pompstation van Vanduho. Op 2 april 1984 wordt Beenen ziek en raakt arbeidsongeschikt. Hij krijgt een uitkering op grond van de Ziektewet en vanaf 3 april 1985 een WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%.

Een aantal bepalingen van de cao voor het Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn algemeen verbindend verklaard voor de periodes 25 februari 1984 tot en met 31 december 1984 en 19 oktober 1985 tot en met 31 december 1985, waardoor deze bepalingen ook van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst tussen Beenen en Vanduho.

Onder andere de artikelen 32, 67 en 68 van de cao zijn algemeen verbindend verklaard, waarin staat dat de werkgever verplicht is om twee jaar het salaris en het vakantiegeld door te betalen aan de werknemer die buiten zijn schuld om volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Hiervoor is wel verplicht dat de werknemer een uitkering krijgt op grond van de Ziektewet of de AOW. Deze uitkering wordt dan afgetrokken van het bedrag dat de werkgever aan de werknemer als salaris moet betalen.

Beenen doet een beroep op deze bepalingen en vordert van Vanduho een nabetaling, namelijk het verschil tussen zijn salaris en zijn Ziektewet- en WAO-uitkering over de periode 2 april 1984 tot 3 april 1986. Daarnaast vordert hij schadevergoeding. De kantonrechter wijst de vordering toe.

Vanduho gaat in beroep bij de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat er geen nawerking toekomt aan algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een cao en dat Beenen daarom alleen over de periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard, recht heeft op een nabetaling. Deze nabetaling wordt hierdoor op een lager bedrag vastgesteld. Beenen gaat in cassatie. De Hoge Raad vernietigt de vonnissen van de rechtbank en verwijst het geding naar het gerechtshof voor verdere behandeling en beslissing. Verder veroordeelt de Hoge Raad Vanduho in de kosten van het geding.