ECLI:NL:HR:1990:AD1456 (HR Tennisbal)

Tennisbal, HR 19 oktober 1990, NJ 1992, 621
(ECLI:NL:HR:1990:AD1456)

Essentie
Het enkele feit dat een gedraging wegens een ongelukkige samenloop van omstandigheden voor letsel bij een andere deelnemer zorgt, betekent niet dat deze gedraging automatisch als onzorgvuldig kan worden bestempeld. Een spelsituatie lokt namelijk bepaalde gedragingen uit waarmee men rekening dient te houden. Gedragingen die buiten de spelsituatie als onvoorzichtig en onrechtmatig (kunnen) worden bestempeld, hoeven dit binnen de spelsituatie dus niet te zijn.

Rechtsregel
Heeft X onzorgvuldig gehandeld wegens het slaan van tennisballen tijdens de pauze en heeft hij derhalve een onrechtmatige daad jegens Y gepleegd? Nee. Het betreft hier een ongelukkige samenloop van omstandigheden, er is geen sprake van grove onzorgvuldigheid of opzet. X en Y bevinden zich in een spelsituatie. Een tennisspel lokt bepaalde gedragingen uit waar spelers rekening mee moeten houden, waaronder het af en toe misslaan van ballen, zoals in casu. Dit kan niet als onzorgvuldig worden gekwalificeerd op de enkele grond dat hierdoor wegens een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij een andere deelnemer voor letsel wordt gezorgd.

Inhoud arrest
Twee mannen, X en Y, speelden een potje tennis op een tennisbaan. Tijdens de pauze slaat X nog een paar ballen naar de andere kant, waar Y op dat moment stond. Deze ziet de ballen niet aankomen en loopt letsel op aan zijn rechteroog, waardoor hij daarmee niet meer kan zien. Y stelt dat X onzorgvuldig heeft gehandeld wegens het slaan van ballen tijdens de pauze en dat X derhalve een onrechtmatige daad jegens hem heeft gepleegd.