ECLI:NL:HR:1989:ZC4162 (Deuss/Motel maatschappij Holland NV)

Deuss/Motelmij. Holland, 1 december 1989
ECLI:NL:HR:1989:ZC4162 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Bij het gerechtvaardigd nemen van ontslag op staande voet moet de werkgever de schade die hieruit ontstaat aan de werknemer vergoeden.

Rechtsregel

Als het verwijtbaar gedrag van een werkgever ertoe leidt dat een kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer vanwege een dringende reden ontbindt (met andere woorden: als de werknemer ontslag op staande voet mag nemen), moet deze werkgever de schade vergoeden die de werknemer lijdt als gevolg van het verliezen van zijn baan.

Inhoud arrest

Mevrouw Deuss gaat op 20 februari 1978 werken voor een motel van de maatschappij Holland NV. Op 1 januari 1983 wordt een nieuwe bedrijfsleider aangesteld. Het loopt niet zo lekker tussen Deuss en deze nieuwe bedrijfsleider, als gevolg waarvan eiseres per november 1983 arbeidsongeschikt wordt.

Op 13 april 1984 verzoekt Deuss de kantonrechter haar arbeidsovereenkomst per 1 mei 1985 te ontbinden vanwege een dringende reden, met veroordeling van Holland NV tot betaling van een billijke vergoeding. De kantonrechter oordeelt dat Deuss een dringende reden heeft om ontslag op staande voet te nemen en ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar er kan haar geen vergoeding worden toegekend.

Daarom dient Deuss op 14 december 1984 een nieuw verzoekschrift in, waarin zij schadevergoeding vordert voor haar leed als gevolg van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ze vraagt een bedrag van fl. 75.000,- (2,5 jaarsalaris), primair op grond van wanprestatie, subsidiair op grond van artikel 1639o oud BW en meer subsidiair vraagt ze om doorbetaling van 13 weken loon. Holland NV dient een verweerschrift in. De kantonrechter wijst een bedrag van fl. 2849,37 toe en gaat daarbij uit van een opzegtermijn van zes weken.

Deuss gaat in hoger beroep bij de rechtbank. De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter bij vonnis van 7 januari 1988. Deuss gaat daarna in cassatie. De Hoge Raad vernietigt het vonnis van de rechtbank en verwijst het geding voor verdere behandeling en beslissing naar het hof Den Bosch. Holland NV wordt veroordeeld in de kosten van het geding.