ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (Spoorwegstaking)

Spoorwegstaking, 30 mei 1986
ECLI:NL:HR:1986:AC9402 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Artikel 6, vierde lid, ESH ziet ook op acties die zich tegen de overheid richten.

Rechtsregel

Voor het vaststellen of de collectieve acties rechtmatig waren, wordt getoetst aan artikel 6, vierde lid, Europees Sociaal Handvest. Deze bepaling kan een ieder verbinden. De acties keerden zich tegen de werkgever, maar richtten zich ook tegen de overheid, namelijk stiptheidsacties, werkonderbrekingen en stakingen. Onder artikel 6, vierde lid, ESH kunnen ook dit soort acties, die zich tegen de overheid richten, vallen. De acties waren dan ook rechtmatig.

Inhoud arrest

Een aantal werknemers van de NS voerden van 17 oktober 1983 tot en met 5 december 1983 onder leiding van de vakbonden collectieve acties uit. Dit doen ze omdat de minister van Sociale zaken het voornemen had om in de arbeidsvoorwaarden in te grijpen (die in een cao horen te worden vastgelegd) door de brutosalarissen te verlagen en de prijscompensatie te laten vervallen.

De NS dagvaardt de vakbonden voor de rechtbank en vordert hen te bevelen het persoon van NS op te roepen te stoppen met de acties en ten tweede de bonden te verbieden om op te roepen tot of steun te geven aan deze acties en/of stakingen. De vakbonden dienen een verweerschrift in. De rechtbank wijst de vordering bij vonnis van 4 november 1983 af.

De NS gaat in hoger beroep bij het hof Amsterdam. Bij arrest van 15 november 1984 bekrachtigt het hof het vonnis van de rechtbank. De NS gaat in cassatie.

De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt de NS in de kosten van het geding.

Lees ook: Een ontspoord arrest