ECLI:NL:HR:1986:AB8721 (Franssen/Safe Sun)

Franssen/Safe Sun, 4 april 1986
ECLI:NL:HR:1986:AB8721 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige redenen. Geen sprake van verandering in de omstandigheden, dus geen vergoeding. Niet-ontvankelijk hoger beroep; geen rechtsmiddel mogelijk.

Rechtsregel

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige redenen, niet vanwege een verandering in de omstandigheden. Als gevolg hiervan bestaat er volgens het oud BW geen recht op een vergoeding voor de werknemer.

Er staat geen hoger beroep of cassatie open tegen een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen. Dit is alleen anders als de kantonrechter buiten het toepassingsgebied van het artikel is getreden, essentiële vormen heeft verzuimd of het artikel ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten. Dat is hier niet het geval, dus is het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Inhoud arrest

Mevrouw Franssen werkt voor Safe Sun. Op 9 augustus 1984 dient zij een verzoekschrift in bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op een zo kort mogelijke termijn en haar een vergoeding toe te kennen van fl. 50.000,-. Zij verzoekt in de beschikking op te nemen dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet aan haar, maar aan Safe Sun te wijten is. Ze doet een beroep op gewichtige redenen als bedoeld in artikel 1639w (oud) BW.

Safe Sun dient een verweerschrift in. De kantonrechter acht het in zijn tussenbeschikking van 29 oktober 1984 aannemelijk dat de directeur van Safe Sun Franssen met geweld van de trap heeft gegooid en oordeelt dat dit een dringende reden oplevert als bedoeld in artikel 1639o (oud) BW. Dit levert op grond van artikel 1639w, tweede lid (oud) BW dan weer een gewichtige reden op. Dit is echter geen reden om Franssen een vergoeding toe te kennen. Dat kan alleen bij een verandering in de omstandigheden op grond van artikel 1639w, achtste lid (oud) BW. Bij eindbeschikking van 29 november 1984 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst.

Franssen gaat tegen beide beschikkingen in hoger beroep. De rechtbank verklaart haar bij beschikking van 31 juli 1985 niet-ontvankelijk in haar hoger beroep op grond van artikel 1639w, elfde lid (oud ) BW, waarin staat dat tegen een beschikking op grond van dit artikel geen hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld. Franssen gaat vervolgens toch in cassatie.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.