ECLI:NL:HR:1983:AG4611 (Berisa/Raymakers)

Berisa/Raymakers, HR 10 juni 1983
ECLI:NL:HR:1983:AG4611, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Werkgever niet aansprakelijk voor schade door bedrijfsongeval.

Rechtsregel

De verplichtingen van de werkgever gaan niet zo ver dat ze een werknemer tegen alles moeten beschermen, maar zijn bedoeld om de werknemer te beschermen tegen gevaar voor zover dit redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. In dit geval, waarbij een werknemer een zeer gevaarlijke machine verkeerd bedient, is de werkgever niet tekort geschoten in zijn verplichtingen. Hiervoor is vereist dat er bijkomende omstandigheden zijn, zoals het nalatig zijn in het geven en handhaven van goede instructies of als de werkgever weet of behoort te weten dat de werknemer niet in staat is de machine goed te bedienen. Dat is hier niet het geval.

Inhoud arrest

Berisa werkt als textielarbeider voor Raymakers. Op 10 april 1973 werkt hij op de borstelmachine. Op een gegeven moment ligt het stuk stof scheef in de machine. Berisa probeert dit recht te trekken zonder de machine stil te zetten en raakt hierbij ernstig gewond. Zijn rechterarm wordt afgekneld in de machine. Hij probeert deze arm met zijn linkerarm los te krijgen, waardoor ook deze arm gewond raakt. Als gevolg hiervan moeten zijn beide armen geamputeerd worden. Op 30 juni 1978 stapt Berisa naar de kantonrechter met het verzoek Raymakers te veroordelen hem de geleden schade te vergoeden. Raymakers dient een verweerschrift in. Bij vonnis van 7 december 1978 wijst de kantonrechter de vordering af. Berisa gaat in hoger beroep. Bij eindvonnis van 18 december 1981 bekrachtigt de rechtbank het vonnis van de kantonrechter. Berisa gaat in cassatie. De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt Berisa in de kosten van het geding.