ECLI:NL:HR:1922:AG1784 (Wilnisser visser)

Wilnisser visser-arrest; HR 13-02-1922, NJ 1922, 473
(ECLI:NL:HR:1922:AG1784)

Door Austin Ellinor

Essentie
Het arrest Wilnisser visser gaat over de onsplitsbare wilsverklaring en de ondergrens van gemeentelijke regelgeving. In casu draait het om de vraag of de bepaling uit de APV voor de gemeente Wilnis de benedengrens heeft overschreden of niet.

Rechtsregel
Gemeentes zijn bij de uitoefening van hun wetgevende bevoegdheden gebonden aan een boven- en ondergrens. In casu is de APV onverbindend omdat de gemeente de ondergrens heeft overtreden, door de belangen van burgers te schaden.

Inhoud arrest
In de APV voor de gemeente Wilnis was het verboden om op zondag te vissen. Verdachte had in strijd met deze verordening op een zondag in de Wilnissche plassen gevist. Deze APV verbiedt dus het vissen in openbare wateren, maar ook in privé wateren die niet vanaf de openbare weg te zien zijn. Verdachte werd vervolgd voor het overtreden van de APV.

De kantonrechter besloot de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging. Reden hiervoor was dat het feit weliswaar bewezen kon worden, maar de APV als onverbindend werd gezien. De verbodsbepaling was namelijk veel te ruim geformuleerd. Daarmee overtrad de gemeente Wilnis de verordeningsbevoegdheid die in artikel 135 van de Gemeentewet stond vastgelegd.

De Hoge Raad sloot zich aan bij de beslissing van de kantonrechter. Volgens de Hoge Raad is de bepaling uit de APV zo algemeen, dat daaronder elk vissen op zondag verstaan kan worden. De bepaling verbiedt dus ook het vissen in particuliere wateren die niet vanaf de openbare weg te zien zijn. Hiermee heeft de gemeente de benedengrens overschreden. De APV was immers zo algemeen geformuleerd dat ook niet openbare gedragingen van burgers hieronder vielen. Oftewel, de privacy van de burger werd aangetast door de gemeente in een mate die niet toelaatbaar was.

Volgens de Hoge Raad kan bij het vissen in privé wateren geen gemeentebelang in het geding zijn. De bepaling in de APV is derhalve geheel onverbindend omdat het de ondergrens overschrijdt en als een onsplitsbare wilsverklaring moet worden beschouwd.

Tip: Wij hebben nog een leuk recept dat geïnspireerd is op dit arrest. Bekijk deze heerlijke visschotel hier!