ECLI:NL:GHSHE:2022:1543 (Geen doodslag maar moord op vijftienjarig meisje)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 18 mei 2022, Geen doodslag maar moord op vijftienjarig meisje
(ECLI:NL:GHSHE:2022:1543)

Door Julia Ligtenberg

Essentie

In dit arrest oordeelt het hof dat sprake is van moord. De rechtbank veroordeelde verdachte eerder voor doodslag. In 2019 heeft verdachte zijn ex-vriendin bij haar thuis om het leven gebracht. Verdachte heeft zelf de politie gebeld, waarna het slachtoffer bij haar thuis is gevonden. Op haar lichaam zijn 35 messteken aangetroffen.

Het Hof is van mening dat er overtuigend bewijs is dat de moord vooraf gepland is. Dit wordt onder meer duidelijk uit notities die zijn gevonden op de telefoon van verdachte en een Snapchat-conversatie tussen verdachte en het slachtoffer.

Rechtsregel

In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat geen sprake was van moord, maar van doodslag in de zin van artikel 287 Sr. Van moord is pas sprake als verdachte een vooropgezet plan heeft om het slachtoffer te doden. De rechtbank was van oordeel dat dit niet het geval was. Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ moet vast komen te staan dat verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.

Inhoud

Het slachtoffer en verdachte hadden afgesproken om te praten over hun relatie. Verdachte verklaart dat een worsteling is ontstaan in het huis van het slachtoffer. Volgens verdachte is zij de worsteling begonnen. Hij verklaart dat hij haar heeft overmeesterd en daarna met meerdere messen heeft neergestoken.

In de telefoon van verdachte zijn verwijderde notities veiliggesteld. In deze notities is er één die als titel ‘niet vergeten!’ heeft. Hierin staat achtereenvolgens genoemd: de riem, het mes, condooms (?). Verdachte verklaart dat hij de riem mee moest nemen omdat het slachtoffer deze mooi vond staan en de condooms omdat hij niet wist wat er ging gebeuren. Het mes was volgens verdachte een reminder omdat hij ’s avonds alleen over straat moest lopen. Daarbij heeft hij verklaard dat hij het mes al langere tijd bij zich heeft en altijd in zijn jas droeg. Verder stonden in de notities meerdere songteksten, manieren voor zelfdoding, een zelfmoordbrief en een stuk tekst gericht aan het slachtoffer.

Ter zitting wordt ook het gesprek op Snapchat tussen het slachtoffer en verdachte besproken. Hierin is te lezen dat verdachte graag alleen met het slachtoffer wil spreken, maar dat het slachtoffer dit liever niet wil en dus op school wil afspreken. Ook is een berichtje gevonden waarin het slachtoffer zegt: ‘Nee die is werken’. Het hof maakt hieruit op dat verdachte heeft gevraagd of de moeder van het slachtoffer thuis was op de bewuste dag.

Het hof moet beoordelen of sprake is van voorbedachte raad om tot een kwalificatie van moord te komen. Uit de verschillende bewijzen concludeert het hof dat verdachte niet heeft gehandeld uit een plotselinge gemoedsopwelling. Dat verdachte verklaart het mes altijd bij zich te hebben acht het hof niet waarschijnlijk, omdat het mes aan de grote kant is, waardoor dit zowel onhandig als gevaarlijk is. Daarnaast is het onlogisch om dit in je notities te zetten als je het mes altijd bij je draagt. Verder hebben vrienden van verdachte verklaard dat zij verdachte nog nooit met een mes hebben gezien. Dat verdachte het slachtoffer niet in een gemoedsopwelling heeft gedood, blijkt uit de notities, maar ook uit het feit dat verdachte zich ervan wilde vergewissen dat het slachtoffer die dag alleen thuis was door een Snapchat-berichtje te sturen. Dat het bezoek van verdachte bij haar thuis ongewenst was, bleek uit de eerdere conversatie, waarin het slachtoffer dit duidelijk laat merken.

Uit het voorgaande blijkt volgens het hof het volgende. Verdachte kon niet zonder het slachtoffer leven: als hij haar niet kon krijgen, dan ook niemand anders. Verdachte had voorafgaand al besloten dat hij zichzelf van het leven zou beroven, daarom had hij een mes en een riem meegenomen. Verdachte is na de dood van het slachtoffer door de politie aangehouden naast het spoor en er stond een zelfmoordbrief in zijn notities.

De verwondingen die verdachte heeft opgelopen komen volgens het hof niet overeen met zijn verklaring. Verdachte heeft een aantal steek- en snijwonden op zijn handen, terwijl het slachtoffer om het leven is gekomen door 35 messteken. Hij verklaart echter dat de aanval van het slachtoffer volledig onverwacht kwam. Hoewel verdachte fysiek sterker zou zijn dan het slachtoffer, zou er bij verdachte in dat geval veel meer letsel aanwezig moeten zijn.

Volgens gedragsdeskundigen blijkt dat bij verdachte een scheefgroei in de ontwikkeling aanwezig is, dat sprake is van narcistische en daarnaast ook borderline persoonlijkheidstrekken. Niettemin oordeelt het hof dat hieruit niet kan worden geconcludeerd dat is gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Uit alle hiervoor vastgestelde feiten en omstandigheden leidt het hof af dat verdachte naar de woning van het slachtoffer is gegaan met het plan om haar en zichzelf om het leven te brengen indien zij de relatie niet nog een kans wilde geven.

Conclusie

Nu verdachte zestien jaar oud was toen hij het misdrijf pleegde, zou gelet op de ernst van het feit het volwassenstrafrecht toegepast kunnen worden. Alle deskundigen zijn het er echter over eens dat moet worden uitgegaan van het jeugdstrafrecht. Het hof het gaat hierin mee. Het hof legt verdachte een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel op. Het bewezenverklaarde feit is zeer ernstig en voor het hof staat vast dat bij verdachte sprake is van complexe en ernstige psychische problematiek. Volgens deskundigen bestaat een grote kans op herhaling als de jongen geen behandeling in een gesloten setting krijgt. Gelet op de ernst van het misdrijf acht het hof het passend dat naast de PIJ-maatregel ook de maximale jeugddetentie voor de duur van 24 maanden wordt opgelegd, met aftrek van het voorarrest. Ten slotte moet verdachte een schadevergoeding van meer dan 100.000 euro betalen aan de ouders van het slachtoffer.

TIP! Komt je bachelor- of masterscriptie eraan en zie je daar nu al tegenop? Geen nood, onze online scriptiecursus is terug! In twee intensieve middagen krijg jij de theoretische én praktische handvatten aangereikt om van jouw scriptie een succes te maken. Bekijk alle informatie hier.