ECLI:NL:GHSHE:2021:2629 (Beleggingsfonds moet volledige vennootschapsbelasting betalen)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 3 september 2021, Beleggingsfonds moet volledige vennootschapsbelasting betalen
(ECLI:NL:GHSHE:2021:2629)

Door Sebastian Cornielje

Essentie

Al eerder was de rechtbank Zeeland-West Brabant tot het oordeel gekomen dat het betreffende bedrijf een deel van de in de huidige en voorgaande zaak aanhangige boekjaren onder het nieuwe fbi-regime viel, ofwel het regime waarbij een fiscale beleggingsinstelling geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen, indien hij binnen een jaar de winst uitkeert aan de participanten. Door een gebrek aan bereidheid aan de zijde van de beleggingsinstelling heeft het gerechtshof het beleggingsfonds verplicht tot betaling van de volledige vennootschapsbelasting over alle betreffende boekjaren.

Rechtsvraag

De vraag in de zaken met betrekking tot het beleggingsfonds waren was in hoeverre het fbi-regime, zowel het nieuwe als het oude, toegepast kon worden in diens situatie. Waar het oude fbi-regime enkel Nederlandse fiscale belegingsinstellingen de mogelijkheid gaf de winst uit te keren aan diens participanten binnen hetzelfde jaar in de vorm van dividend, waardoor het fonds geen belasting hoeft te betalen, is bij het nieuwe fbi-regime zulks ook mogelijk voor buitenlandse beleggingsfondsen. Daar bij buitenlandse beleggingsfondsen de Nederlandse overheid geen dividendbelasting kan heffen op de in het buitenland woonachtige participanten, is het fonds gehouden om het betreffende bedrag in zijn geheel over te maken aan de belasting dienst, waarbij het bedrag gelijk staat aan de dividendbelasting van de participanten. Het nieuwe fbi-regime was dus wel toepasbaar op de situatie van het beleggingsfonds.

Inhoud

Op 3 september 2021 heeft het gerechtshof van ‘s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in de zaak van een beleggingsfonds dat geen bereidheid toonde tot betaling van de vennootschapsbelasting, noch van de alternatieve betaling van belasting volgens het nieuwe fbi-regime. Door het voornoemde heeft het gerechtshof uitgesproken dat het fonds de volledige vennootschapsbelasting over alle boekjaren moet betalen, niet alleen over de jaren die onder het oude fbi-regime vielen. Waar het oude regime enkel Nederlandse fiscale belegingsinstellingen de mogelijkheid gaf dividend binnen een jaar uit te keren en daardoor geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen, was het bij het nieuwe fbi-regime mogelijk hetzelfde te doen, waarbij het fonds een bedrag betaalde dat vergelijkbaar was met de dividendbelasting van alle participanten, gezien het feit dat Nederland de belasting bij in het buitenland woonachtige participanten niet kon heffen. Het fonds weigerde tot betaling van het bedrag gerelateerd aan het nieuwe fbi-regime, zodoende kwam het gerechtshof door de uitblijvende samenwerking van het fonds om deze de volledige vennootschapsbelasting te laten betalen over alle boekjaren die in het geding waren.