ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572 (Huwelijk en dementie)

Huwelijk en dementie, hof 5 april 2012
(ECLI:NL:GHARN:2012:BW6572)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Huwelijk tussen een man die geboren is in 1986 en een vrouw die geboren is in 1929. De vrouw was niet in staat haar wil te bepalen door de ziekte van Alzheimer. Huwelijk nietig verklaard.

Rechtsregel

Het intreden in het huwelijk is een complexe beslissing. In dit geval was alleen fiscaal voordeel beoogd, maar door het trouwen worden alle gevolgen die hierbij horen eraan verbonden. Ten tijde van het trouwen waren de geestelijke vermogens van de vrouw door de ziekte van Alzheimer dusdanig verstoord, dat zij niet in staat was haar wil te bepalen of te begrijpen waar ze mee instemde. Dit is bevestigd door een klinisch geriater.

Daarnaast heeft het hof bepaald dat de man niet te goeder trouw was. Hij moet hebben gemerkt dat de vrouw geestelijke problemen had en de familie van de vrouw heeft dit ook al een aantal jaar gemerkt, maar hij is toch met haar getrouwd.

Inhoud arrest

Het gaat in deze zaak om en huwelijk tussen een man die geboren is in 1986 en een vrouw die geboren is in 1929. Zij trouwen in 2008.

Bij een verzoekschrift van 6 maart 2009 verzoekt de officier van justitie nietigverklaring van dit huwelijk.

Bij beschikking van 13 mei 2009 bepaalt de rechtbank dat de ambtenaar van de burgerlijke stand moet worden gehoord en dat alle beslissingen worden aangehouden. Bij beschikking van 14 mei 2009 benoemt de rechtbank een bewindvoerder aan over alle goederen van de vrouw.

Bij beschikking van 4 juni 2009 stelt de rechtbank de vrouw onder curatele vanwege een geestelijke stoornis en benoemt een curator. Bij beschikking van 28 oktober 2009 beveelt de rechtbank een deskundigenonderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de vrouw ten tijde van het trouwen.

De rechtbank verklaart bij beschikking van 13 april 2011 voor recht dat het huwelijk tussen de man en de vrouw nietig is. De rechtbank onderbouwt dit door te stellen dat de vrouw bij het trouwen niet in staat was haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen, dit omdat zij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Verder verklaart de rechtbank voor recht dat de man niet te goeder trouw was.

De man gaat in hoger beroep. Het hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank en veroordeelt de man in de kosten van beide instanties.