ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch FilmWorks/Ziggo)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 november 2019, Dutch FilmWorks/Ziggo
(ECLI:NL:GHARL:2019:9352)

Door Felicity Garretsen

Essentie

Ziggo hoeft aan Dutch FilmWorks geen gegevens te verstrekken van klanten die ervan verdacht worden illegaal te hebben gedownload.

Rechtsregel

Het hof moet beoordelen wiens belang in dit geval zwaarder weegt: het belang van DFW op bescherming van haar intellectueel eigendomsrecht, in dit geval filmrechten, of het belang van Ziggo op bescherming van persoonsgegevens van haar klanten. Het hof oordeelt dat DFW niet duidelijk maakt hoe zij tegen de Ziggo-klanten wil gaan optreden. Over de inhoud en omvang van de bedragen die zij wil vorderen, heeft DFW ook te weinig informatie gegeven. Daardoor kan niet worden getoetst of de voorgenomen maatregelen in een redelijke verhouding staan tot het belang dat DFW daarbij heeft en het privacybelang van de Ziggo-klanten. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat niet alle klanten zelf de inbreuk hebben gemaakt, omdat ook derden van het IP-adres gebruikgemaakt kunnen hebben. De vordering van DFW wordt daarom afgewezen. Ziggo hoeft dan ook geen gegevens te verstrekken.

Inhoud arrest

Dutch FilmWorks (DFW) is een van de grootste filmdistributeurs van Nederland. Ziggo verricht diensten op het gebied van onder meer het verlenen van internettoegang aan haar klanten. Om informatie die over dit netwerk wordt uitgewisseld te sturen naar de juiste ontvangers, hebben Ziggo-klanten een IP-adres. Het IP-adres hangt samen met de internetaansluiting van de klant en wordt gekoppeld aan het apparaat dat de gebruiker aan deze aansluiting hangt. Ziggo houdt voor een bepaalde tijd bij welk IP-adres op welk tijdstip aan welke abonnee is toegewezen.

Volgens DFW heeft een aantal internetgebruikers via IP-adressen van Ziggo de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ gedownload en daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de makers van deze film. De makers ondervinden daarvan schade, omdat zij inkomsten mislopen. Met betrekking tot deze film is DFW voor Nederland de sub-distributeur en is zij gerechtigd om, mede namens de mederechthebbenden op deze film, op te treden tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten. DFW vraagt daarom aan Ziggo om persoonsgegevens van Ziggo-klanten te verstrekken die horen bij de IP-adressen waarvan de film is gedownload. DFW wil die klanten benaderen en eventueel aansprakelijk stellen. Ziggo weigert hieraan haar medewerking te verlenen.

Het gaat in deze zaak om de vraag of er een verplichting rust op Ziggo tot het verstrekken van persoonsgegevens van klanten die ervan verdacht worden illegaal te hebben gedownload, aan DFW. Het hof moet in dit kader beoordelen wiens belang in dit geval zwaarder weegt: het belang van DFW op bescherming van haar intellectueel eigendomsrecht of het belang van Ziggo op bescherming van persoonsgegevens van haar klanten.

Het hof is van mening dat DFW op zichzelf een gerechtvaardigd belang heeft bij de verstrekking van persoonsgegevens door Ziggo aan haar, omdat degenen die de film hebben gedownload daarmee opzettelijk inbreuk hebben gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van DFW.  DFW moet tegen die mensen maatregelen kunnen nemen, waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn ex art. 13 EVRM. Daar staat tegenover dat door verstrekking van de persoonsgegevens de privacy van de Ziggo-klanten wordt geschonden ex art. 8 EVRM. DFW maakt niet duidelijk hoe zij tegen de Ziggo-klanten wil gaan optreden. Het kan daarbij gaan om een waarschuwing, maar ook om verhaal van kosten en schadevergoeding. Over de inhoud en omvang van de bedragen die zij wil vorderen, heeft DFW ook te weinig informatie gegeven. Daardoor kan niet worden getoetst of de voorgenomen maatregelen in een redelijke verhouding staan tot het belang dat DFW daarbij heeft en het privacybelang van de Ziggo-klanten. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat niet alle klanten zelf de inbreuk hebben gemaakt, omdat ook derden van het IP-adres gebruikgemaakt kunnen hebben. De vordering van DFW wordt daarom afgewezen.