ECLI:NL:GHARL:2019:3526 (Rechter ontzegt gezag vader)

Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 april 2019 (Rechter ontzegt gezag vader)
(ECLI:NL:GHARL:2019:3526)

Door Esmee Kuipers

Essentie

Volgens psychologen zitten de kinderen door het gedrag en de opstelling van de ouders klem. Gezamenlijk gezag kan niet in stand worden gehouden omdat hulpverlening en mediation niet geholpen heeft. De kinderen hebben niet graag contact met de vader. Omgang met hem levert ook nadeel op voor de kinderen. Vader wordt daarom het recht op omgang ontzegd.

Rechtsregel

Het klemcriterium speelt in dit arrest een belangrijke rol. Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders. Dit recht wordt, voor de ouder zonder gezag, gewaarborgd door art. 8 EVRM en art. 1:377a lid 1 BW. De rechter kan, op grond van art. 1:377a lid 3 BW, de ouder zonder gezag het recht op omgang met kind ontzeggen wanneer:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of;
b. de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of;
c. het kind twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of;
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

De omgang tussen kinderen en vader wordt in dit geval ontzegd omdat uit het dossier blijkt dat de kinderen klem zitten tussen de ouders en de strijd van de ouders al jaren duurt. De ouders zijn niet in staat de strijd, in het belang van de kinderen, te beëindigen.

Inhoud arrest

Uit de inmiddels verbroken relatie zijn twee kinderen geboren. Ouders hadden beiden gezag, maar de kinderen wonen bij moeder. Zij gingen om de veertien dagen een weekend naar de vader en vakanties en feestdagen werden onderling geregeld. De kinderen zijn in 2017 onder toezicht gesteld voor een jaar.

De verhouding tussen ouders is ernstig verstoord. Het lukt de ouders niet om over de meest normale dingen afspraken te maken. Er zijn meerdere malen conflicten geweest, ook in het bijzijn van de kinderen. Hulpverlening en diverse gerechtelijke procedures hebben niet kunnen leiden tot een gezamenlijk gezag. Uit het dossier blijkt dat beide kinderen vader op dit moment niet willen zien. Zij hebben aangegeven dit anders te willen, maar hebben door de negatieve houding van de vader ten aanzien van moeder geen vertrouwen in hem. Bij diverse incidenten, zoals bij de musical en op het sportveld, is de politie betrokken geweest en dit hebben de kinderen als zeer stressvol en onprettig ervaren. Vader heeft ze eveneens teleurgesteld door belangrijke knuffels en foto’s weg te gooien.

De vader voelt zich niet gehoord en is van mening dat moeder hem tegenwerkt en de kinderen inzet als strijdmiddel.

Voorop staat dat de ouder zonder gezag een omgangsregeling mag hebben met de kinderen. In dit geval zal dit echter een negatieve invloed hebben op de algehele ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Er is hulp ingezet en geprobeerd om de verhouding tussen de ouders te verbeteren, maar zij zijn niet in staat gebleken om de kinderen goed contact met beide ouders te laten hebben.

De kinderen hebben volgens de rechter baat bij rust, stabiliteit en voorspelbaarheid. De zekerheid over omgang met vader, in dit geval geen omgang, zal daartoe bijdragen. Gedwongen omgang zal opnieuw spanningen met zich meebrengen. Het hof geeft vader in overweging om te proberen zich anders op te stellen, beter bij de kinderen aan te sluiten en naar de toekomst te kijken. Zijn gezag wordt hem om bovenstaande redenen op dit moment door de rechter ontzegd.