ECLI:NL:GHAMS:2021:4020 (App Parkeerwekker zorgt voor belastingontduiking)

Gerechtshof Amsterdam, 14 december 2021, Het aanbieden van het systeem Parkeerwekker is onrechtmatig jegens de gemeente 
(ECLI:NL:GHAMS:2021:4020)

Essentie

Appellante heeft een app ontwikkeld genaamd Parkeerwekker. Gebruikers die zijn ‘vergeten’ parkeerkosten te betalen, krijgen een melding wanneer er een scanauto van de gemeente langs de geparkeerde auto rijdt. Hierdoor hebben de gebruikers nog vijf minuten om alsnog de parkeerkosten te betalen, om zo een bekeuring te voorkomen. Volgens appellante is de app Parkeerwekker alleen bedoeld als geheugensteuntje voor het betalen van parkeerbelasting. Is er toch sprake van belastingontduiking en onrechtmatig handelen jegens de gemeente?

Rechtsregel

Het faciliteren en/of het creëren van een mogelijkheid tot belastingontuiking is  onrechtmatig jegens de gemeente. Hierbij maakt het niet uit dat er niet rechtstreeks aan belastingontduiking schuldig gemaakt wordt. Het aanbieden van een app die pas een melding geeft parkeerkosten te betalen wanneer een scanauto voorbij een geparkeerde auto rijdt, is niet bedoeld als geheugensteun. In dergelijk geval had namelijk ook gekozen kunnen worden voor een melding op het moment dat de gebruiker de auto parkeert.

Inhoud uitspraak

Voor bepaalde plekken in Amsterdam is het verplicht te betalen om er te parkeren.  De gemeente controleert met scanauto’s door de kentekens te scannen of er betaald is voor de geparkeerde auto’s. Wanneer dit niet het geval is, moet dit binnen vijf minuten alsnog gedaan worden of er wordt een boete uitgeschreven. Appellant heeft een app ontwikkeld die gebruikers een berichtje sturen wanneer er een scanauto bij de geparkeerde auto van de gebruiker in de buurt is. Vervolgens heeft de gebruiker vijf minuten om vanaf dat moment te gaan betalen voor het parkeren.

De gemeente heeft appellante gesommeerd te stoppen met het aanbieden van de app. De app is onrechtmatig tegenover de gemeente en zou leiden tot belastingontduiking. Appellante heeft op dit besluit gereageerd dat de app bedoeld is voor mensen die vergeten zijn te betalen voor het parkeren. Daarbij stelt de advocaat dat appellante zich niet schuldig maakt aan belastingontduiking, omdat zij niet degene is die de parkeerkosten moet betalen.

De gemeente vordert hierop bij de voorzieningenrechter een verbod op het aanbieden en gebruiken van de app door appellante. Appellante heeft hier verweer tegen gevoerd, maar de voorzieningenrechter wijst de vordering van de gemeente toe. Tegen het vonnis van de voorzieningenrechter komt appellante in hoger beroep.

Oordeel Hof

Het Hof gelooft niet dat de app enkel ontwikkeld is om het vergeten te betalen van parkeerkosten tegen te gaan. Wel is zij van mening dat de app een systeem is dat ertoe leidt dat veel mensen in beginsel geen parkeerkosten betalen. Dit doen de gebruikers namelijk pas nadat zij een melding gekregen hebben. Er wordt dus vaak geen of te weinig betaald voor het parkeren.

Daarnaast acht het Hof het niet aannemelijk dat een persoon die de app gebruikt, daadwerkelijk is vergeten te betalen. Er moet namelijk voor het gebruik van de app een camera in de auto geplaatst worden die op de weg gericht is. Vervolgens moet de app geactiveerd worden. Iemand die deze handelingen verricht is zich ervan bewust dat hij niet zomaar onbetaald kan parkeren.

Het Hof stelt ook dat er een systeem gemaakt zou kunnen worden waarbij automobilisten direct herinnerd worden aan het betalen van parkeerkosten zodra zij de auto parkeren. Zo worden er geen kosten ontlopen en wordt vanaf het moment van parkeren betaald. Dat appellante niet voor een soortgelijk systeem als dit heeft gekozen, wijst er op dat het niet haar bedoeling is geweest gebruikers te helpen herinneren te betalen wanneer zij dit vergeten.

Het niet betalen van parkeerbelasting is onrechtmatig, omdat het een vorm van belastingontduiking is. De app Parkeerwekker creëert de mogelijkheid tot schending van de norm dat parkeerbelasting moet worden betaald. Dit behoort appellante redelijkerwijs te begrijpen. De gemeente lijdt als gevolg van het faciliteren van belastingontduiking schade, namelijk minder inkomsten die gebruikt kunnen worden voor projecten binnen de gemeente.

Om deze redenen handelt appellante onrechtmatig jegens de gemeente. Appellante wordt in het ongelijk gesteld en zal het gebruik en het aanbieden van de app Parkeerwekker moeten staken.