ECLI:NL:GHAMS:2020:1677 (Is reisorganisatie aansprakelijk voor kwijtgeraakte bagage tijdens vakantie?)

Gerechtshof Amsterdam 16 juni 2020, Aansprakelijkheid zoekgeraakte koffer tijdens shuttlevervoer
(ECLI:NL:GHAMS:2020:1677)

Door Jay Irfan

Essentie

Passagier (appellant) heeft een pakketreis geboekt via Sunweb (geïntimeerde) en raakt een koffer kwijt bij de transferbus op weg naar het vliegveld. Aangekomen op het vliegveld blijkt de koffer dus niet in de bus te zitten. De vraag is of Sunweb aansprakelijk is voor de zoekgeraakte koffer en de daaruit voortvloeiende schade.

Rechtsregel

Is de reisorganisator bij wie appellant een pakketreis had geboekt aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het kwijtraken van de koffer? Het gerechtshof oordeelt – net als de kantonrechter – dat dit niet het geval is.

Sunweb heeft een verplichting tot het vervoeren en afleveren van de rolkoffer tijdens de overeengekomen transfer. Deze verplichting brengt met zich mee dat Sunweb en eventuele partners die Sunweb gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst zich redelijk moeten inspannen om te zorgen dat koffers en bagage niet verloren gaan. Die inspanningen vereisen niet dat Sunweb moet zorgen dat er niets wordt gestolen dan wel kwijtraakt, maar dat Sunweb redelijke maatregelen moet nemen om het risico van verlies tijdens vervoer te beperken, zonder dat kan worden verwacht dat Sunweb het risico geheel zou wegnemen. Sunweb heeft de maatregelen genomen die van haar werden verwacht en is daarom niet tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Inhoud arrest

Partijen hebben in augustus 2016 een pakketreisovereenkomst afgesloten. Sunweb zou zorgen voor een retourreis Nederland – Spanje. Deze reis bestond uit vliegvervoer, verblijf en vervoer tussen het vliegveld en het verblijfsadres. Er is 875,50 euro betaald voor de reis (inclusief reserveringskosten) en een bijdrage voor het Calamiteitenfonds Reizen. De reis is ook voltooid.

Appellant en zijn reisgenote reisden vanaf hun verblijf terug naar het vliegveld per bus. Bij aankomst op het vliegveld bleek de rolkoffer van appellant te zijn verdwenen. Appellant heeft vervolgens navraag gedaan bij alle tussenstops en bij het hotel, maar de koffer bleek spoorloos. Voor vertrek heeft appellant aangifte gedaan van vermissing bij de Spaanse politie.

Appellant stelt dat Sunweb tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Sunweb moet volgens appellant een schadevergoeding betalen van 1.730 euro totaal. Appellant mocht in de gegeven omstandigheden op grond van art. 7:507 lid 1 BW (oud) redelijkerwijs verwachten dat Sunweb zijn koffer zou vervoeren en zou afleveren bij het vliegveld van vertrek, nadat deze koffer in de kofferbak van de bus was geplaatst. Sunweb was hiertoe verplicht. Dit betekent echter niet dat Sunweb er ook voor diende te zorgen dat de koffer niet gestolen werd of vermist raakte.

Sunweb moet zich inspannen om het voorgaande zo veel mogelijk te voorkomen. Sunweb heeft dit gedaan door redelijke maatregelen te nemen om het risico van verlies/diefstal van de koffer te beperken. Van Sunweb kan in alle redelijkheid niet worden gevergd dat zij alle risico wegneemt. In casu is de tekortkoming te wijten aan overmacht en kan Sunweb niet aansprakelijk worden gesteld.

De grieven van appellant worden ook in hoger beroep afgewezen en appellant wordt veroordeeld in de proceskosten.