ECLI:NL:GHAMS:2019:3046 (Belediging NS-conducteur)

Hof Amsterdam, 19 augustus 2019, Belediging NS-conducteur
(ECLI:NL:GHAMS:2019:3046)

Door Jay Irfan

Essentie

Dit arrest gaat over een verdachte die tijdens een kaartcontrole tegen de NS-conducteur (slachtoffer) het volgende zei: “Je lijkt wel een homo, homo!” De officier van justitie heeft belediging ten laste gelegd.

Rechtsregel

Is het strafbaar om iemand homo te noemen? Het hof antwoordt bevestigend. Een dergelijke uitlating moet als beledigend worden beschouwd als deze de strekking heeft iemand aan te randen in zijn eer of goede naam. Het is belangrijk in wat voor context de uitlating is gedaan, aangezien de term en het gebruik daarvan in het algemeen niet beledigend is.

Inhoud arrest

Het slachtoffer is bezig met een kaartcontrole en spreekt een treinreiziger aan op een niet geldig vervoersbewijs. Terwijl het slachtoffer bezig is met de treinreiziger begint verdachte zich met de situatie te bemoeien. De verdachte roept meermaals dat het slachtoffer de treinreiziger met rust moet laten, is daarbij voor het slachtoffer gaan staan en heeft gezegd: “Je lijkt wel een homo, homo!” Het slachtoffer is beledigd.

Eenmaal voor het hof betoogt de raadsman van verdachte dat de door hem gebruikte woorden niet zonder meer als belediging kunnen worden aangemerkt, omdat een homoseksueel persoon gelijk is aan een heteroseksueel persoon. Ook is er geen krachtterm voor het woord ‘homo’ geplaatst, waardoor het beledigend karakter zou ontbreken.

Het hof verwerpt dit beroep en oordeelt dat de woorden “Je lijkt wel een homo, homo!” in de gebruikte context wel degelijk strafbaar zijn, hetgeen overeenkomt met de intentie van de verdachte. Het slachtoffer kon het woord ook zodanig opvatten omdat niemand hoeft te accepteren dat hij met zulke woorden wordt bejegend, in het bijzonder gelet op de wijze waarop en de omstandigheden waarin dit is gebeurd. Het slachtoffer deed zijn werk en de gedane uitlatingen raakten hem in zijn persoonlijke integriteit, identiteit en levenssfeer.

Verdachte is strafbaar en krijgt een taakstraf opgelegd van 60 uur met 30 dagen vervangende hechtenis, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.