ECLI:NL:GHAMS:2018:1318 (Vaststelling kinderalimentatie met behoeftelijst)

Vaststelling kinderalimentatie met behoeftelijst, hof 17 april 2018
(ECLI:NL:GHAMS:2018:1318)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

Gezinsinkomen hoger dan in de tabel voor kinderalimentatie is opgenomen. Daarom aangesloten bij een lijst met de aangetoonde werkelijke kosten voor de kinderen voor vaststelling van de kinderalimentatie.

Rechtsregel

Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie speelt het welvaartsniveau tijdens het huwelijk een rol. Hoewel niet precies duidelijk is hoe hoog het gezinsinkomen toen was, staat wel vast dat dit hoger is dan het hoogste bedrag in de tabel voor de vaststelling voor kinderalimentatie. Daarom kan niet zomaar bij de bedragen in deze tabel worden aangesloten. Het hof gaat daarom zoveel mogelijk uit van de aangetoonde werkelijke kosten van de kinderen. De vrouw moet deze kosten stellen en onderbouwen voor zover de man ze betwist. Aan de hand van die lijst wordt de kinderalimentatie vastgesteld.

Inhoud arrest

De man en de vrouw zijn op 24 augustus 2016 gescheiden. Ze hebben samen twee kinderen, de een geboren in 2000, de ander in 2005. De man en de vrouw hebben gezamenlijk gezag over de kinderen, de kinderen wonen bij de vrouw.

Bij beschikking van de rechtbank van 21 december 2016 zijn de zorg- en opvoedtaken verdeeld. Deze verdeling houdt in dat de man de kinderen drie weekenden in de vier weken van donderdagmiddag uit school tot maandagmorgen naar school heeft, en in de helft van de vakanties en de feestdagen. Daarnaast is bepaald dat de man vanaf 24 februari 2016 1.065 euro betaalt aan kinderalimentatie voor beide kinderen en vanaf 1 januari 2017 1.087 euro.

De vrouw gaat in hoger beroep en verzoekt te bepalen dat de kinderalimentatie wordt vastgesteld op 1.500 euro per maand per kind. De man dient een verweerschrift in stelt en incidenteel hoger beroep in. Daarin verzoekt hij de kinderalimentatie vast te stellen op 735 euro per maand. De vrouw dient hiertegen een verweerschrift in. Ook het oudste kind heeft een brief ingestuurd met haar mening over het verzoek.

Het hof vernietigt de beschikking van de rechtbank ten aanzien van de kinderalimentatie en bepaalt dat de man in de periode 24 februari 2016 tot 21 december 2016 1.244 euro per maand moet betalen en vanaf 21 december 2016 1.078 euro.