ECLI:NL:CRVB:2018:1827 (Ontslag vanwege overgewicht)

Ontslag vanwege overgewicht, 7 juni 2018
(ECLI:NL:CRVB:2018:1827)

Door Lisanne Roestenberg

Essentie

De aan de ambtenaar gegeven opdrachten mochten niet, omdat deze een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit.

Rechtsregel

De opdrachten die de gemeente aan de ambtenaar heeft opgelegd, namelijk sporten, stoppen met roken en naar een diëtist gaan, maken een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Het betreffen allemaal persoonlijke keuzes en er is geen noodzaak voor, gelet op het soort werk dat ze doet. Het is daarom geen plichtsverzuim dat ze zich hier niet aan heeft gehouden. Het slapen op het werk is niet bewezen en daarom ook geen plichtsverzuim. Enkel kan bewezen worden dat ze vier uur lang weg was op een werkdag, maar dit is niet genoeg voor ontslag.

Inhoud arrest

Mevrouw X werkt sinds 1 oktober 1997 bij de gemeente Roermond. Omdat zij zich heel vaak ziekmeldt, wordt er een onderzoek gedaan naar haar geschiktheid voor haar werk. Op 20 februari 2013 brengen de onderzoekers hierover een rapport uit. Dit wordt met haar besproken op 5 juli 2013 en 22 oktober 2013 en ze krijgt adviezen gericht op de bevordering van haar gezondheid. Ze gaat onder meer een cursus stoppen met roken volgen.

Bij brief van 14 januari 2014 krijgt ze een dienstopdracht van de gemeente om sportlessen te (blijven) volgen bij een fitnesscentrum en te stoppen met roken. Ze maakt geen bezwaar tegen dit besluit.

Op 13 februari 2014 heeft mevrouw X een loopbaangesprek, waarbij haar nog eens is verteld dat ze moet stoppen met roken, dat ze twee keer per week moet gaan sport en voor 28 februari 2014 een afspraak moet maken bij een diëtist.

Bij besluit van 23 september 2014 krijgt ze strafontslag (=ontslag op staande voet voor een ambtenaar) omdat ze de hiervoor genoemde dienstopdracht niet heeft opgevolgd. Door dit niet te doen, is sprake van ernstig plichtsverzuim volgens de gemeente. Ze hebben haar meerdere malen gezegd dat ze moet gaan sporten, stoppen met roken en naar een diëtiste moet, maar hier houdt ze zich niet aan. De gemeente bepaalt dat mevrouw X niet wordt ontslagen als ze zich wel aan de volgende afspraken gaat houden:

  • Ze gaat twee keer per week sporten;
  • Ze volgt opnieuw een cursus stoppen met roken;
  • Ze gaat een behandeling bij een diëtist volgen en houdt zich aan de aanwijzingen;
  • Ze stelt alles in het werk om haar levensstijl in positieve zin te wijzigen.

Als zij zich hier de komende twee jaar niet aan houdt, zal ze alsnog worden ontslagen.

Bij besluit van 2 december 2014 ontslaat de gemeente haar alsnog, omdat ze zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Ze is geen enkele keer gaan sporten, is gestopt met de behandeling voor stoppen met roken, is meer gaan roken, ook op plekken waar het niet mag, loopt niet bij een diëtist en gebruikt haar medicatie niet. Verder hebben collega’s haar meerdere keren zien slapen op het werk en doet ze haar werk niet goed. Mevrouw X dient een bezwaarschrift in.

Bij beslissing op bezwaar van 25 maart 2015 wordt het bezwaar deels niet-ontvankelijk omdat haar bezwaar tegen het voorwaardelijk strafontslag te laat was en verder ongegrond verklaard. Mevrouw X gaat in beroep. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Daarna gaat mevrouw in hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep verklaart het beroep alsnog gegrond en vernietigt de beslissing op bezwaar. De Centrale Raad van Beroep voorziet zelf, herroept het besluit van 2 december 2014 en bepaalt dat de uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit. De gemeente wordt veroordeeld in de proceskosten. Dit betekent dat het ontslag ongedaan wordt gemaakt.