ECLI:EU:C:2014:317 (Google/Spain)

Google/Spain, HvJ 13 mei 2014
(ECLI:EU:C:2014:317)

Door Claire Zuidema

Essentie

Onder bepaalde voorwaarden is de exploitant van een zoekmachine verplicht om de resultatenlijst die na een zoekopdracht op de naam van een persoon wordt weergegeven te verwijderen.

Rechtsregel

De exploitant van een zoekmachine verzamelt gegevens in de zin van de Richtlijn 95/46/E en is voor deze verwerking verantwoordelijk, aangezien de exploitant het doel en de middelen van deze verwerking vaststelt.

De exploitant van een zoekmachine moet overgaan tot verwijdering indien de informatie gelet op het geheel van de omstandigheden van het onderhavige geval ontoereikend, of niet of niet meer ter zake dienend of bovenmatig is ten aanzien van het doel van de betrokken verwerking door de exploitant van de zoekmachine.

De exploitant van een zoekmachine moet bij de beoordeling van een verwijderingsverzoek een afweging maken tussen de privacybelangen van betrokkene en de informatie- en nieuwswaarde van zoekresultaten die de persoonsgegevens van betrokkene bevat. De exploitant van een zoekmachine heeft hierbij een beoordelingsplicht, waarbij de exploitant niet verplicht is om alle verwijderingsverzoeken te honoreren.

Het Hof preciseert dat de exploitant van de zoekmachine daartoe ook verplicht kan zijn indien deze naam of deze informatie niet vooraf of gelijktijdig van deze webpagina’s is gewist en, in voorkomend geval, zelfs wanneer de publicatie ervan op deze webpagina’s op zich rechtmatig is.

Inhoud uitspraak

In het Arrest Google Spain (HvJ EU 13 mei 2014, zaak C-131/12 ging het om een geschil tussen Mario Costeja González en Google. Het arrest gaat om het zogenoemde vergeetrecht. González had op 5 maart 2010 bij de AEPD een klacht ingediend, tegen de uitgeefster van een dagblad en tegen Google Spain en Google Inc. Deze klacht vloeide voort uit het feit dat indien er op de naam González werd gegoogled zoekresultaten naar voren kwamen naar twee pagina’s van het dagblad met daarin een aankondiging met de naam van González betreffende een verkoop per opbod van gebouwen in het kader van een beslag ter terugvordering van socialezekerheidsschulden. De veiling dateerde echter al van vele jaren daarvoor.

González verzocht de AEPD de pagina’s te verwijderen, of zodanig te wijzigen dat zijn persoonsgegevens niet langer werden getoond, hetzij deze gegevens te beschermen via bepaalde door de zoekmachines gebonden instrumenten. Daarnaast verzocht hij Google de persoonsgegevens te laten verwijderen of te maskeren, zodat deze niet meer in de zoekresultaten zouden verschijnen. Het verzoek ten aanzien van het dagblad werd afgewezen. Het verzoek ten aanzien van Google werd gegrond verklaard. Google Spain en Google Inc. hebben hier beroep tegen ingesteld bij de Audiencia Nacional. De Audiencia Nacional heeft de behandeling van de zaak geschorst en de Grote Kamer van het Hof van Justitie een aantal prejudiciële vragen voorgelegd.

Het Hof van Justitie oordeelt dat de activiteiten van Google aangemerkt moeten worden als verwerken in de zin van de Privacyrichtlijn. Google dient voor het verwerken van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag hebben en heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het beoordelen van een verwijderingsverzoek.

Google moet bij de beoordeling van een verwijderingsverzoek een afweging maken tussen de privacybelangen van betrokkene en de informatie- en nieuwswaarde van zoekresultaten die de persoonsgegevens van betrokkene bevat. Google moet overgaan tot verwijdering indien de informatie, gelet op het geheel van de omstandigheden, van het onderhavige geval ontoereikend, of niet of niet meer ter zake dienend of bovenmatig is ten aanzien van het doel van de betrokken verwerking door de exploitant van de zoekmachine. Google heeft hiermee een beoordelingsplicht, waarbij Google niet verplicht is om alle verwijderingsverzoeken te honoreren.

Het Hof preciseert dat de exploitant van de zoekmachine daartoe ook verplicht kan zijn indien deze naam of deze informatie niet vooraf of gelijktijdig van deze webpagina’s is gewist en, in voorkomend geval, zelfs wanneer de publicatie ervan op deze webpagina’s op zich rechtmatig is.