De 15 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2023

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de vijftien best gelezen arresten binnen het arbeidsrecht.

15. Thuiswerken tijdens corona geen recht

Hier speelde onder meer de vraag of een arbeidsplaatswijziging in kort geding kan worden uitgesproken.

Lees de hele uitwerking hier.

14. Ontslag na weigeren covid-vaccinatie

De rechtsvraag die in deze zaak centraal staat is  of de weigering van een werknemer om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

Lees de hele uitwerking hier.

13. Uber-chauffeurs zijn werknemers

De bekende arresten die zien op de kwalificatievraag zijn Groen/Schoevers (ECLI:NL:HR:1997:ZV2495) en X/Gemeente Amsterdam (ECLI:NL:HR:2020:1746). Anders dan in deze arresten gaat het in deze zaak om alle chauffeurs en niet om de toetsing van een individuele overeenkomst.

Lees de hele uitwerking hier

12. 55.000 euro billijke vergoeding na twee maanden werk

Werkneemster gaat na twee maanden in dienst niet akkoord met de arbeidsvoorwaarden. Dit leidt tot een niet-rechtsgeldig proeftijdontslag, want het proeftijdbeding is niet schriftelijk overeengekomen. Dit leidt tot een billijke vergoeding van 55.000 euro en een schadevergoeding van 8.640 euro.

Lees de hele uitwerking hier.

11. Wibra mag min-uren laten inhalen

Winkelketen Wibra mag werknemers de uren die zij tijdens corona niet hebben gewerkt, laten inhalen.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Hyatt

Een werkneemster is op staande voet ontslagen vanwege drugsgebruik in privétijd. In deze zaak speelt artikel 8 EVRM: inbreuk op persoonlijke levenssfeer.

Lees de hele uitwerking hier.

09. Ontslag op staande voet na de kerstborrel

Tijdens een kerstborrel haalt een collega de fiets van een andere collega uit de fietsenstalling en stalt deze zo’n 150 meter verder, waardoor de eigenaar van de fiets denkt dat deze gestolen is. Rechtvaardigt deze “grap” ontslag op staande voet?

Lees de hele uitwerking hier.

08. Rollerskates

Een werknemer loopt tijdens een personeelsactiviteit een polsbreuk op. Werkgever is niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW, maar wél op grond van artikel 7:611 BW, aldus de rechter.

Lees de hele uitwerking hier.

07. Hema

Bij een ontslag op staande voet moeten de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden afgewogen tegen de ernst van de dringende redenen en moet de werkgever met onverwijlde spoed handelen.

Lees de hele uitwerking hier.

06. Laudy/Fair Play

Bedrijfsongeval. De werkgever was hier niet aansprakelijk toen een werknemer zich sneed met een scherp broodmes. Ook het begrip ‘feit van algemene bekendheid’ speelt hier een rol.

Lees de hele uitwerking hier.

05. New Hairstyle

In dit arrest worden een aantal gezichtspunten door de rechter opgesteld waarmee de rechter rekening zal houden bij het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding (art. 7:681 BW).

Lees de hele uitwerking hier.

04. Arena

Kern van deze zaak: onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan.

Lees de hele uitwerking hier.

03. Stoof/Mammoet

De werknemer moet redelijke instructies van de werkgever opvolgen, en deze instructies moeten door de werkgever zijn gedaan als goed werkgever (dubbele redelijkheidstoets).

Lees de hele uitwerking hier.

02. Spoorwegstaking

Voor het vaststellen of de collectieve acties rechtmatig waren, wordt getoetst aan artikel 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest (ESH). Of de spoorwegstaking in deze zaak ook dit artikel viel, lees je in de complete uitwerking.

Lees de hele uitwerking hier.

01. Groen/Schoevers

In dit arrest komt de vraag aan de orde, wanneer er sprake dient te zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. De Hoge Raad kijkt hierbij naar hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, en naar de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven.

Lees de hele uitwerking hier.


Lees ook:
De 15 meest gelezen strafrechtarresten van 2023
De 15 meest gelezen privaatrechtarresten van 2023
De 15 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2023
De 15 meest gelezen internationale en Europese arresten van 2023