De 15 meest gelezen arbeidsrechtarresten van 2020

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de vijftien best gelezen arresten binnen het arbeidsrecht.

15. Herziening studiefinanciering

Appellante heeft studiefinanciering op grond van Wsf 2000 ontvangen, berekend naar de norm die geldt voor een uitwonende studerende. Er bestond in deze zaak echter twijfel over de vraag of ze wel of niet uitwonend is.

Lees de hele uitwerking hier.

14. Thuiswerken tijdens corona geen recht

Hier speelde onder meer de vraag of een arbeidsplaatswijziging in kort geding kan worden uitgesproken.

Lees de hele uitwerking hier.

13. Ernstig bedrog en misleiding van werkgever door werknemer

In deze zaak eist de werkgever een terugbetaling van ruim honderdduizend euro van diens werknemer. De werknemer heeft zijn werkgever op zeer ernstige wijze misleid en bedrogen, waardoor hij op staande voet is ontslagen. Hoe de rechter hiermee omgaat, lees je in de complete uitwerking.

Lees de hele uitwerking hier.

12. Hyatt

Een werkneemster is op staande voet ontslagen vanwege drugsgebruik in privétijd. In deze zaak speelt artikel 8 EVRM: inbreuk op persoonlijke levenssfeer.

Lees de hele uitwerking hier.

11. Ontslag ambtenaar na porno kijken op werkplek

Een ambtenaar wordt ontslagen wegens het bekijken van pornografische beelden op werkplek. Volgens verweerder is er sprake van plichtsverzuim. Of dat echt het geval is, bepaalt de rechter in deze zaak.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Ontslag wegens onjuiste gegevens op cv

“Een cv een kerndocument is waarop de werkgever in goed vertrouwen mag afgaan,” oordeelt het hof in deze casus. Of het voldoende is om ontslag te rechtvaardigen, lees je in de complete uitwerking.

Lees de hele uitwerking hier.

09. Rollerskates

Een werknemer loopt tijdens een personeelsactiviteit een polsbreuk op. Werkgever is niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW, maar wél op grond van artikel 7:611 BW, aldus de rechter.

Lees de hele uitwerking hier.

08. Arena

Kern van deze zaak: onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan.

Lees de hele uitwerking hier.

07. Privacy hotelgast

Aanleiding voor de gang naar rechter was ontslag van een hotelmedewerkster, omdat zij de privacy van een mannelijke gast schond door aan zijn vrouw te vertellen dat hij daar verbleef met een andere vrouw.

Lees de hele uitwerking hier.

06. Laudy/Fair Play

Bedrijfsongeval. De werkgever was hier niet aansprakelijk toen een werknemer zich sneed met een scherp broodmes. Ook het begrip ‘feit van algemene bekendheid’ speelt hier een rol.

Lees de hele uitwerking hier.

05. Hema

Bij een ontslag op staande voet moeten de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden afgewogen tegen de ernst van de dringende redenen en moet de werkgever met onverwijlde spoed handelen.

Lees de hele uitwerking hier.

04. New Hairstyle

In dit arrest worden een aantal gezichtspunten door de rechter opgesteld waarmee de rechter rekening zal houden bij het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding (art. 7:681 BW).

Lees de hele uitwerking hier.

03. Spoorwegstaking

Voor het vaststellen of de collectieve acties rechtmatig waren, wordt getoetst aan artikel 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest (ESH). Of de spoorwegstaking in deze zaak ook dit artikel viel, lees je in de complete uitwerking.

Lees de hele uitwerking hier.

02. Stoof/Mammoet

De werknemer moet redelijke instructies van de werkgever opvolgen, en deze instructies moeten door de werkgever zijn gedaan als goed werkgever (dubbele redelijkheidstoets).

Lees de hele uitwerking hier.

01. Groen/Schoevers

In dit arrest komt de vraag aan de orde, wanneer er sprake dient te zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. De Hoge Raad kijkt hierbij naar hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, en naar de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven.

Lees de hele uitwerking hier.


Lees ook:
De 15 meest gelezen strafrechtarresten van 2020
De 15 meest gelezen privaatrechtarresten van 2020
De 15 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2020
De 15 meest gelezen internationale en Europese arresten van 2020