De 10 meest gelezen strafrechtarresten van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen arresten binnen het strafrecht.

1. Dynamische verkeerscontrole

Deze zaak betreft de vraag of de politie haar bevoegdheid tot verkeerscontrole – zoals vastgelegd in art. 160 lid 1 & 4 WVW 1994 – heeft misbruikt om strafbare feiten op te sporen.

Lees de hele uitwerking hier.

2. De Auditu

De rechter is niet vrij om te bepalen op welke manier hij het ten laste gelegde wil bewijzen. Aan het bewijs worden bepaalde eisen gesteld.

Lees de hele uitwerking hier.

3. Zwolsman

De Hoge Raad geeft in dit arrest aan wat er moet gebeuren als de rechter vaststelt dat door politiemensen tijdens het opsporingsonderzoek of de pro-actieve fase onrechtmatig is gehandeld.

Lees de hele uitwerking hier.

4. Braak bij binnentreden

Dit arrest staat in het teken van de beginselen van een goede procesorde, waarbij de subsidiariteits- en proportionaliteitseis ook een rol speelt.

Lees de hele uitwerking hier.

5. Melkventer-arrest (Melk & water)

In dit arrest introduceerde de Hoge Raad een nieuwe schulduitsluitingsgrond, namelijk ‘afwezigheid van alle schuld’, vaak afgekort tot ‘avas’.

Lees de hele uitwerking hier.

6. Porsche

De vraag in deze zaak was of sprake was van voorwaardelijke opzet of bewuste culpa. Aanvaardde de automobilist willens en wetens de aanmerkelijke kans dat door zijn gedrag mensen om het leven zouden kunnen komen ? Of is de man onvoorzichtig of roekeloos geweest, zodat er sprake is van culpa?

Lees de hele uitwerking hier.

7. Enkhuizer doodslag

Dit arrest gaat over doodslag in het verkeer. In casu is doodslag vergeleken met dood door schuld. In het bijzonder is er gekeken of er sprake is van voorwaardelijk opzet op de dood.

Lees de hele uitwerking hier.

8. Cicero

In deze zaak staat het leerstuk van voorwaardelijk opzet centraal. In het bijzonder gaat het over voorwaardelijke opzet bij de strafrechtelijke vervolging van een schending van andermans auteursrecht.

Lees de hele uitwerking hier.

9. Hollende Kleurling

Dit bekende arrest heeft betrekking op onrechtmatig verkregen bewijs, alsmede op de criteria die bepalen wanneer een persoon wordt aangemerkt als een verdachte.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Hoornse Taart

In het Hoornse taart-arrest staat het onderwerp voorwaardelijke opzet centraal. In casu draait het om de vraag of verdachte – in het licht van de reikwijdte van voorwaardelijke opzet – voor moord kan worden veroordeeld of niet.

Lees de hele uitwerking hier.

Ons archief kent ruim vijfhonderd uitwerkingen van uitspraken en arresten. Je vindt alle strafrecht uitwerkingen hier.