De 10 meest gelezen privaatrechtarresten van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen arresten binnen het privaatrecht.

1. Haviltex

Essentie: Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen.

Lees de hele uitwerking hier.

2. Hofland/Hennis

Dit arrest gaat over de interpretatie van artikel 6:217 lid 1 BW. De behandelde vraag: wanneer is sprake van een aanbod en wanneer komt dan een overeenkomst tot stand?

Lees de hele uitwerking hier.

3. Hangmat II

Uit dit arrest volgt dat art. 6:179 en 181 BW geen mogelijkheid bieden voor aansprakelijkheid jegens personen die de hoedanigheid van medebezitter van een dier hebben of die bedrijfsmatige medegebruikers van een dier zijn.

Lees de hele uitwerking hier.

4. Kantharos van Stevensweert

Wie kent de welbekende zaak van de Kantharos van Stevensweert niet? Het arrest gaat over dwaling, zoals geregeld in art. 6:228 BW en in het specifiek de verkopersdwaling.

Lees de hele uitwerking hier.

5. Taxibus (shockschade)

In dit arrest heeft de Hoge Raad voor het eerst shockschade toegekend. Om in aanmerking te komen voor shockschade moet de betrokkene rechtstreeks met het ongeval worden geconfronteerd en moet deze confrontatie geestelijk letsel, dat een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is, tot gevolg hebben.

Lees de hele uitwerking hier.

6. Coface/Intergamma

De verbintenisrechtelijke uitleg van een onoverdraagbaarheidsbeding staat voorop, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat goederenrechtelijke werking is beoogd.

Lees de hele uitwerking hier.

7. DSM/Fox

De Haviltex-norm en de cao-norm vormen geen tegenstelling, maar gaan vloeiend in elkaar over.

Lees de hele uitwerking hier.

8. Portacabin

Een gebouw kan onroerend zijn (art. 3:3 BW), doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.

Lees de hele uitwerking hier.

9. Zweedse Grootmoeder

Het arrest gaat om het onderscheid tussen de ondernemingssfeer en de aandeelhouderssfeer van een vennootschap. Specifiek gaat het om de vraag wanneer er sprake is van informeel kapitaal, verstrekt van (groot)moeder aan dochter.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Blaauboer/Berlips

In dit arrest wordt er onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve rechten. Indien je een goed onder titel verkrijgt, ben je niet gebonden aan de persoonlijke verplichtingen. Dit geldt in het bijzonder als dat goed van een eerdere rechthebbende is geweest.

Lees de hele uitwerking hier.

Ons archief kent ruim vijfhonderd uitwerkingen van uitspraken en arresten. Je vindt alle privaatrecht uitwerkingen hier.