De 10 meest gelezen bestuursrechtuitspraken van 2018

Golden oldies of opvallende zaken? Dit waren het afgelopen jaar de best gelezen uitspraken binnen het bestuursrecht.

1. Fluoridering

Het vraagstuk hier is of er sprake moet zijn van een wettelijke grondslag om bepaalde handelingen uit te voeren, in dit geval het toevoegen van fluoride aan drinkwater.

Lees de hele uitwerking hier.

2. Brummen

Om de rechtszekerheid te waarborgen, mogen een bestuursorgaan en de belanghebbenden ervan uitgaan dat een besluit rechtmatig is als de beroepsgronden door de rechter uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen.

Lees de hele uitwerking hier.

3. Schaarse vergunningverlening

Op basis van het gelijkheidsbeginsel moet bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enige wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte worden geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen.

Lees de hele uitwerking hier.

4. Stichting Openbare Ruimte

Wanneer er geen rechtstreeks belang is bij een genomen besluit kan men niet worden aangemerkt als belanghebbende bij dat besluit.

Lees de hele uitwerking hier.

5. Ontmanteling hennepkwekerij

In deze zaak staat de vraag centraal of de kosten van de toepassing van bestuursdwang door het dagelijks bestuur van een deelgemeente in Rotterdam verhaald kunnen worden op de eigenaar van het pand of op degene die het pand huurt.

Lees de hele uitwerking hier.

6. Hoorplicht

In deze zaak staat centraal of een bestuursorgaan verplicht is om een belanghebbende te horen voordat een beslissing op bezwaar wordt genomen.

Lees de hele uitwerking hier.

7. Onderdelenfuik

In deze zaak van de ABRvS staat de vraag centraal of gronden die niet in het bezwaar zijn aangevoerd, maar wel in het beroep, kunnen worden meegenomen door de rechter bij de beoordeling van het beroep.

Lees de hele uitwerking hier.

8. Mevrouw Cupido

In deze zaak staat de vraag centraal of de burgemeester, bij het nemen van het besluit om de vergunning in te trekken, een zorgvuldige voorbereiding heeft betracht.

Lees de hele uitwerking hier.

9. Gemeente Amsterdam/Burger

Het incidenteel verhuren van een tweede woning aan toeristen is niet toegestaan. Doe je dat wel, dan kun je daar een fikse boete voor krijgen.

Lees de hele uitwerking hier.

10. Akoestisch kader

In onderhavige zaak staat de vraag centraal of een visie van een bestuursorgaan kan worden aangemerkt als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

Lees de hele uitwerking hier.

Ons archief kent ruim vijfhonderd uitwerkingen van uitspraken en arresten. Je vindt alle bestuursrecht uitwerkingen hier.