KG:209:2022:5 (Kennisgroepstandpunt over begrip museum voor de btw)

Kennisgroep omzetbelasting, 28 maart 2023, Toegang verlenen tot kunstcentrum met immersieve werken (KG:209:2022:5)

Essentie

Ondernemer X (hierna: X) verleent toegang tot een kunstcentrum. In de ruimtes worden audiovisuele werken tentoongesteld: het betreft projecties bestaande uit bewegend beeld op de wanden en vloeren en geluid, ook wel immersieve werken genoemd. Bezoekers hebben geen vaste zit-/staplaats en zijn vrij om door de ruimtes te bewegen.

De vraag is of het tegen vergoeding verlenen van toegang tot een kunstcentrum waar audiovisuele werken worden tentoongesteld het verlaagde btw-tarief  kan worden toegepast?

Standpunt Kennisgroep

Ja, het verlaagde tarief van post b-14-c kan van toepassing zijn in de gegeven casus.

Beschouwing Kennisgroep

Een museum als bedoeld in post b-14-c, kan worden omschreven als een instelling die zich ten doel stelt het tentoonstellen, verzamelen en bewaren van een duurzaam samenhangende collectie van historisch, cultureel, wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang en die de collectie aan het publiek tentoonstelt voor doeleinden van studie, educatie en cultureel genoegen.

Naar spraakgebruik en maatschappelijke opvattingen kan eveneens onder een museum worden verstaan een kunstcentrum dat niet over een collectie fysieke voorwerpen beschikt, maar beschikt over een duurzame samenhangende collectie van audiovisuele of digitale werken met een historisch, cultureel, wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang en die deze collectie verzamelt, bewaart, eventueel wetenschappelijk onderzoekt en  tentoonstelt voor doeleinden van studie, educatie en cultureel genoegen.