ECLI:NL:RBMNE:2023:751 (Grensoverschrijdend gedrag blijkt (onder meer) uit whatsappberichten)

Rechtbank Midden-Nederland 27 februari 2023, De voorzitter van een vereniging heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door bepaalde WhatsApp-berichten te sturen en onaangekondigd een huisbezoek te doen
(ECLI:NL:RBMNE:2023:751)

Essentie

Een vereniging ontvangt verschillende meldingen over grensoverschrijdend gedrag van haar voorzitter. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek ingesteld. De voorzitter is verzocht zijn taken neer te leggen. Uiteindelijk heeft ook een extern onderzoek plaatsgevonden.

In deze procedure verzoekt de vereniging om ontbinding van de arbeidsovereenkomst (e-grond/g-grond of h-grond) en een veroordeling tot betaling van 28.481,53 euro, zijnde een derde van de onderzoekskosten. De vereniging stelt daartoe dat de voorzitter zich schuldig heeft gemaakt aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Rechtsregel

Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een ernstig verwijtbaar handelen. Daarbij heeft de kantonrechter in deze zaak de voorbeeldfunctie van de werknemer mee laten wegen in de beoordeling van het gedrag.

De (terechte) kritiek op de procesgang na de meldingen van grensoverschrijdend gedrag staat in geen enkele relatie tot het grensoverschrijdende gedrag van de werknemer en kan hier ook niets aan afdoen.

Inhoud uitspraak

Voordat de kantonrechter overgaat op de beoordeling van de redelijke grond voor ontbinding, wordt eerst beslist of sprake is van een opzegverbod. In deze zaak staat het opzegverbod niet aan ontbinding in de weg, omdat de arbeidsongeschiktheid van de voorzitter geen verband houdt met het ontbindingsverzoek.

E-grond?

Het ernstig verwijtbaar handelen zou bestaan uit grensoverschrijdend gedrag richting verschillende personen. Partijen discussiëren over de totstandkoming, kwaliteit en waarde van de onderzoeksrapporten. De kantonrechter heeft de rapporten niet nodig nu er WhatsApp-berichten bestaan tussen de voorzitter en een collega. In deze berichten vraagt de voorzitter meermaals om knuffels, vraagt hij waarom hij niet mee mag op vakantie, begint hij over wereldzoendag, zegt hij dat hij haar mist, vraagt hij haar om een rode jurk met pumps te dragen, zegt hij haar maat te kennen, noemt hij haar ‘bitch’ en ‘schatje’, zegt hij dat haar haar mooi lang is en dat zij alleen met zijn toestemming naar de kapper mag en stuurt hij emoticons van kusjes, hartjes en rozen. Ook heeft hij een onaangekondigd huisbezoek gebracht.

De kantonrechter is van oordeel dat de berichten binnen een professionele organisatie ongepast en ontoelaatbaar zijn, te meer nu de voorzitter juist voorbeeldgedrag diende te vertonen. Hij heeft onvoldoende onderbouwd dat zijn collega ook flirterig gedrag vertoonde in zijn richting. Uit de WhatsApp-berichten blijkt niet dat zij berichtjes van dezelfde toon en strekking stuurde of dat zij zijn berichten op prijs stelde. Voor eventueel flirtgedrag van de collega geldt dat het aan de voorzitter was om haar daarop aan te spreken.

Ook het huisbezoek wordt als erg ongebruikelijk gezien. Dat geldt te meer nu de voorzitter in 2006 al eerder eens de fout was ingegaan door tijdens een huisbezoek aan een zieke medewerkster seks met haar te hebben. Als gewaarschuwd mens had hij moeten weten welke gevaren er (in ieder geval voor hem) in een onverwachts huisbezoek schuilen. Daar komt bij dat het gedrag van de voorzitter door meerdere mensen als dominant en intimiderend is ervaren. De kantonrechter is van oordeel dat de voorzitter al met al verwijtbaar gehandeld heeft.

Voor de vraag of het gedrag zodanig ernstig is dat dit tot ontbinding moet leiden, kijkt de kantonrechter naar de kritiek van de voorzitter op het onderzoek. Er zijn veel kritische opmerkingen te maken bij de procesgang. Dit doet echter naar het oordeel van de kantonrechter niets af aan de verwijtbaarheid van de gedragingen. De wijze waarop met die meldingen en het onderzoek daarnaar is omgesprongen door de vereniging staat in geen enkele relatie met het grensoverschrijdende gedrag van de voorzitter. Het gedrag is zodanig ernstig dat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.

Transitievergoeding?

De voorzitter kan geen aanspraak maken op een transitievergoeding (en billijke vergoeding) nu hij (seksueel) grensoverschrijdend heeft gehandeld gedurende een langere periode, terwijl hij als voorzitter een voorbeeldfunctie had en de primaire cultuurdrager was en blijk ervan heeft gegeven dit niet in te zien.