ECLI:NL:RBLIM:2022:1364 (Ontslag op staande voet voor buschauffeur Arriva)

Rechtbank Limburg, 26 januari 2022, Ontslag op staande voet voor buschauffeur Arriva
(ECLI:NL:RBLIM:2022:1364)

Door Nisrine Boukrit

Essentie

In deze zaak gaat het om de vraag of het ontslag op staande voet van een buschauffeur van Arriva rechtmatig is geweest. De kantonrechter overweegt of uit onderzoek blijkt dat er een dringende reden bestond om tot het voornoemde over te gaan. In casu is dat het geval.

Rechtsregel

Indien een dringende reden bestaat om een arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, dan is dit rechtmatig.

Inhoud uitspraak

In januari 2018 heeft een buschauffeur van Arriva de camera in de bus die hij bestuurde zonder overleg met of toestemming van Arriva afgeplakt. In maart 2021 heeft een passagier geklaagd bij Arriva over de buschauffeur omdat hij, volgens de klager, andere passagiers zonder te betalen liet meereizen. Volgens de passagier had de buschauffeur de indruk gewekt dat hij zo moest handelen omdat Arriva als werkgever ernstig in gebreke bleef met het verschaffen van ontsmettingsmiddelen. De buschauffeur heeft het voornoemde erkend. Als gevolg hiervan heeft Arriva de buschauffeur voorlopig geschorst in afwachting van nader onderzoek van camerabeelden. Begin juni 2021 heeft Arriva een ‘laatste officiële waarschuwing’ gestuurd, waaruit blijkt dat Arriva van de buschauffeur verwachtte dat hij zich zou gedragen als goed werknemer. Eind september 2021 heeft Arriva de buschauffeur tijdens een telefoongesprek laten weten dat hij op staande voet ontslagen werd wegens een incident van twee dagen daarvoor. Op 1 oktober 2021 heeft Arriva deze onverwijlde opzegging schriftelijk aan hem bevestigd. Eind oktober 2021 heeft Arriva, voor het geval de eerdere onverwijlde opzegging in rechte geen stand zou houden, de buschauffeur nogmaals op staande voet ontslagen. Volgens Arriva zou hij de motorkap van de auto van zijn voormalig direct leidinggevende in de nabijheid van haar woning hebben bekrast.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat binnen Arriva gestreefd wordt naar een zo strikt mogelijke naleving van de planning van de ritten, teneinde de geplande aankomst- en vertrektijden (die – op de minuut nauwkeurig – per halte openbaar gemaakt worden) ten opzichte van haar (potentiële) klanten te trachten waar te maken. De buschauffeur heeft 28 september 2021 een deel van de geplande route overgeslagen, zonder dat hij hier toestemming voor had van Arriva.  Bovendien heeft de buschauffeur de instructie van Arriva om in dat geval zijn pauze te beperken tot vijftien minuten (en de niet genoten minuten pauze anderszins te compenseren) bewust in de wind geslagen.

Door op deze manier te handelen heeft de buschauffeur de mogelijke negatieve gevolgen voor zijn werkgever (bijvoorbeeld reputatieschade) en voor de reizigers die voor vervoer van Arriva afhankelijk waren, kennelijk bewust voor lief genomen. Met dit handelen heeft de buschauffeur zijn werkgever daarom een dringende reden gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen.