ECLI:NL:GHDHA:2022:585 (Cao-ontslagcommissie was wel bevoegd)

Gerechtshof Den Haag 19 april 2022, De cao-ontslagcommissie was wel bevoegd tot het verlenen van toestemming voor het ontslag
(ECLI:NL:GHDHA:2022:585)

Essentie

Werknemer is sinds 1998 in dienst van NN Personeel B.V. (NN). In 2018 komt, in het kader van een reorganisatie, zijn functie te vervallen. NN heeft de arbeidsovereenkomst, met toestemming van de cao-ontslagcommissie, opgezegd. Deze opzegging werd ingetrokken omdat de werknemer niet binnen vier weken zou herstellen van ziekte. Nadat de werknemer is hersteld, heeft NN opnieuw toestemming van de cao-ontslagcommissie gekregen voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

In eerste aanleg heeft de kantonrechter deze opzegging vernietigd, omdat de cao-ontslagcommissie niet bevoegd was om de toestemming te verlenen. In hoger beroep ligt de bevoegdheidsvraag voor aan het hof.

Rechtsregel

De bevoegdheid van een cao-ontslagcommissie is afhankelijk van de gebondenheid van de werkgever aan de cao. De cao-ontslagcommissie kan daardoor ook bevoegd zijn om toestemming te verlenen voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst van een werknemer die niet, volgens het cao-recht, gebonden is aan de cao.

Inhoud uitspraak

Het hof begint bij de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 7:671a lid 2 BW. Uit artikel 7:671a BW volgt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen wegens het vervallen van arbeidsplaatsen indien het UWV hier toestemming voor heeft gegeven. Lid 2 bepaalt dat hiervan afgeweken wordt indien bij cao een ontslagcommissie is ingesteld. De toestemming dient dan van die commissie verkregen te worden.

Het hof overweegt dat uit de totstandkomingsgeschiedenis blijkt dat de gebondenheid van de werkgever, en niet die van de werknemer, aan de cao bepalend is. De gebondenheid van de werkgever aan de cao waarbij de ontslagcommissie is ingesteld, is dus bepalend voor de bevoegdheid van de ontslagcommissie.

Vervolgens gaat het hof in op de onwenselijke situatie waarin de bevoegdheid wel afhankelijk zou zijn van de gebondenheid van de werknemer. In dat geval zullen twee regimes van ontslagstelsels naast elkaar gelden: voor ongebonden werknemers de UWV-route en voor gebonden werknemers die van de cao-ontslagcommissie. Dit kan leiden tot onverenigbare uitkomsten en is daarom onwerkbaar. Het is dan voor werkgevers (bijna) onmogelijk om met een cao-commissie en een sociaal plan te werken en dit kan niet de bedoeling van de wetgever zijn.

De NN-ontslagcommissie was derhalve bevoegd om toestemming te verlenen voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

TIP! Komt je bachelor- of masterscriptie eraan en zie je daar nu al tegenop? Geen nood, onze online scriptiecursus is terug! In twee intensieve middagen krijg jij de theoretische én praktische handvatten aangereikt om van jouw scriptie een succes te maken. Bekijk alle informatie hier.