Antilliaanse amokmaker; HR 24-07-1967, NJ 1969, 63

Antilliaanse amokmaker; HR 24-07-1967, NJ 1969, 63
Of: Het Amok op de Antillen-arrest

Door Austin Ellinor

Essentie
Dit arrest gaat over straffen bij schuld. De vraag die centraal staat is: is een straf die zwaarder is dan de schuld onrechtvaardig?

Rechtsregel
Het staat een rechtsprekende instantie vrij om bij het bepalen van de op te leggen straf niet uitsluitend op de schuld van de verdachte te letten. De stelling dat geen straf mag worden opgelegd die zwaarder is dan de schuld gaat niet op. ‘Straf slechts naar de mate van schuld’ maakt geen onderdeel uit van ons strafrecht.

Inhoud arrest
De verdachte heeft op Curaçao een vrouw neergestoken. Door meerdere steekwonden overleed de vrouw aan haar verwondingen. Het hof achtte de verdachte schuldig voor doodslag en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 15 jaar. De verdachte was het hier niet mee eens. In cassatie voerde de verdachte aan dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Uit een deskundigenrapport bleek dat hij slechts in zeer geringe mate toerekeningsvatbaar was. De verdachte voerde aan dat, met het oog op zijn toerekeningsvatbaarheid, de straf te zwaar was voor de schuld.

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van de verdachte. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

“…dat geen straf mag worden opgelegd die zwaarder is dan door de schuld van de dader wordt gerechtvaardigd in geen rechtsregel steun vindt, en het aan het Hof vrijstond bij de bepaling van de aan [verdachte] op te leggen straf niet uitsluitend op de schuld van [verdachte] te letten.

De Hoge Raad was het eens met het Hof. Uit het deskundigenrapport bleek tevens dat de verdachte een gevaar was voor de maatschappij. De verdachte was weliswaar slechts in geringe mate toerekeningsvatbaar, de kans op genezing en verbetering van zijn gedrag was weinig waarschijnlijk te achten. Zodoende veroordeelde het Hof de verdachte terecht tot een lange gevangenisstraf. De Hoge Raad sloot zich hierbij aan en verwierp het beroep.