Trouwen: “zó 1950”

Vroeger, toen de lucht nog blauw was, het gras nog groen, toen Romeo en Julia nog werkelijkheid waren, toen was trouwen een gegeven. Het was raar als een man of vrouw geen partner had om, naar huidige maatstaven, op vroege leeftijd mee te trouwen. Scheiden stond bij wijze van spreken niet in het woordenboek. Nu is dat wel anders. Meer dan een op de drie huwelijken strandtDaarom de vraag: wat is het nut van trouwen? Is dit niet enorm ouderwets?

Geschreven door Koen Hoekstra

Tegenwoordig wonen steeds meer mensen samen zonder dit juridisch te regelen. Er wordt vaker gedacht dat trouwen onzin is en dat het gedoemd is te mislukken. Hier zit ook wat in. Zoals reeds benoemd, houdt minder dan twee derde van de huwelijken stand. Het is dus begrijpelijk dat men niets kan zien in een huwelijk of, iets wat daar bijna geheel gelijk aan is, een geregistreerd partnerschap.[i]

Zo begrijpelijk als het is, zo onverstandig is het eigenlijk ook. Zo kwam ik achter het volgende probleem. Een man en een vrouw leefden al jaren samen zonder getrouwd te zijn. Zij hadden twee prachtige kinderen, die intussen meerderjarig zijn en nog thuis wonen. Echter, door ziekte kwam de moeder te overlijden. Hoe naar het ook is, dit overlijden bracht met zich mee dat er een hoop geregeld moest worden. Dit leverde problemen op, want alleen de meerderjarige kinderen konden de financiën regelen. Doordat de vader en de moeder niet getrouwd waren, had de vader veel minder rechten dan de kinderen en kon hij betrekkelijk weinig regelen. Als hij was getrouwd, was het overgrote deel van rechtswege al geregeld geweest.

Ook als een relatie op de klippen loopt, kan het huwelijk uitkomst bieden. Zo verplicht het huwelijk om vooraf na te denken over de financiële en goederenrechtelijke gevolgen.[ii] Bij een eventuele scheiding moet nog steeds een hoop geregeld worden, maar bestaat hierover al meer duidelijkheid dan wanneer men niet getrouwd zou zijn. Hier speelt ook mee dat beide partijen over de gevolgen nadenken op het moment dat ze elkaar nog het licht in de ogen gunnen. Bij een scheiding is dit vaak anders en is de kans groter dat een ruzie leidt tot een juridische strijd of een oneerlijke verdeling van geld en goederen.

Desondanks is het huwelijk niet meer wat het geweest is. Zo wordt in veel gevallen de kerkdienst vervangen door een groot feest, waar de alcoholische dranken rijkelijk vloeien. De religieuze functie lijkt hiermee te zijn vervangen door een meer symbolische functie. Tegenwoordig beloven partijen plechtig de ‘intentie’ te hebben om voor altijd samen te blijven. Dat is een wezenlijk verschil met vroeger. Maar doet het slechts hebben van de ‘intentie’ wat af aan het huwelijk op zich? Mocht men uiteindelijk gaan scheiden, was het huwelijk waarschijnlijk hartstikke mooi, voor zo lang het duurde, en was het vermoedelijk verstandig om een en ander juridisch dicht te spijkeren door te trouwen.

Al met al past het huwelijk prima in deze tijd. Door te trouwen kunnen alleen al een hoop toekomstige hobbels voorkomen worden. Het huwelijk lijkt enkel een andere positie te hebben verkregen binnen de huidige maatschappij. Voor een groot deel van de huidige echtelieden is de religieuze functie vervangen door een meer juridische en symbolische functie. Trouwen is dus zelfs in 2015 nog hot!

Vrijdag 25 september was een grote dag; mijn broer ging trouwen. Ik voel mij trots als een pauw en wens hem en zijn vrouw al het geluk van de wereld. Het is een mijlpaal, het is een dag die hij nimmer vergeet. Het is immers iets wat je maar 2 à 3 keer in je leven doet… Nee, alle gekheid op een stokje, mijn lieftallige broer ziet dit beslist anders. Hij is voornemens slechts eenmaal te trouwen.  

 

[i] Wanneer ik spreek over het huwelijk, bedoel ik eveneens het geregistreerd partnerschap.

[ii] Men kan deze gevolgen echter ook regelen zonder te hoeven trouwen, bijvoorbeeld door het opmaken van een samenlevingscontract. Dit artikel ziet daarentegen juist op het huwelijk.