Studieboeken: kopen of niet?

Het nieuwe studiejaar zit er voor velen weer aan te komen. Dat brengt allerlei gedoe met zich mee en voor sommigen zelfs regelrechte stress: heb ik alles geregeld voor mijn inschrijving? Waarom kan ik dat vak op Blackboard niet vinden? Hóéveel kosten die boeken?! Als student moet je zuinig met tijd en geld omgaan. In het kader daarvan ben ik, na drie jaar steeds braaf de voorgeschreven literatuur aan te schaffen, daar nu mee gestopt. En dat bevalt prima!

Door Michiel Hennevelt

Het ouderwetse karakter van de rechtenstudie is voor mij al vaker de drijfveer geweest voor een column, denk aan het hoorcollege of het tentamen. Studieboeken passen zeker in dit rijtje van relieken van de rechtenstudie, maar eigenlijk ook studeren in het algemeen. Toch geldt bij de rechtenstudie meer dan bij andere studierichtingen dat studieboeken onnodig duur en tijdrovend zijn. Dit komt vooral omdat er meerdere alternatieven zijn die goedkoper en beter werken dan het studieboek.

Eerst het feit dat de boeken te duur zijn. De slimme student is als het goed is beste vriendjes met portals als Kluwer Navigator of Legal Intelligence. Ik moet vooral voor het fiscale recht spreken, maar bijna alle studiestof die de rechtenstudent moet beheersen, is heel gemakkelijk op deze platforms te vinden. Die platforms zijn bovendien voor studenten van elke hogeschool en universiteit gratis te gebruiken. Het voordeel van een boek zou dan nog de overzichtelijkheid kunnen zijn, en het feit dat de docent precies aangeeft welke onderdelen van het boek je moet bestuderen. Het eerste punt mag voor studenten, opgegroeid met technologie, geen probleem zijn; voor de bekwame gebruiker is de Navigator zelfs veel overzichtelijker dan een boek.

Het tweede punt levert misschien meer problemen op. Je hebt het boek toch nodig om te weten wat van je verwacht wordt op het tentamen? Ook hier geldt dat studeren via de Navigator eigenlijk béter werkt dan een boek en uiteindelijk zelfs minder tijd kost, maar dan moet je wel in deze manier van leren investeren. Stel dat je voor je tentamen moet weten wat de voorwaarden voor en gevolgen van voorlopige hechtenis zijn. De makkelijke weg is dan om te kijken welk hoofdstuk van je boek voorgeschreven is, om vervolgens vele uren te stoppen in het bestuderen en onthouden van alles wat in dat hoofdstuk gezegd wordt. Vervolgens kom je er op het tentamen achter dat 70% van wat je geleerd hebt en 95% van de jurisprudentie die in dat boek voorgeschoteld werd totaal overbodig is.

Wat had je ook kunnen doen? De (aanvankelijk) moeilijkere weg is om naar het werkcollege over voorlopige hechtenis te gaan, goed op te letten wat er van je verwacht wordt en dat te noteren. Dan blijkt dat je bepaalde zaken in één keer door hebt, en dat andere onderdelen wat moeilijker zijn. Dat is het moment om aan de slag te gaan met de Navigator. In plaats van dat je elk stukje van de stof in detail bestudeert, kan je bijvoorbeeld gaan uitzoeken wat ‘ernstige bezwaren’ nu precies inhouden. Het boek heb je in ieder geval niet nodig.

Nog niet overtuigd? Voor masochistische studenten die toch het hele boek willen doorspitten, is het altijd nuttig om wederom eerst goed op de beschikbare portals op het internet te gaan zoeken. Veel studieboeken zijn namelijk volledig gedigitaliseerd. Hiervan zijn twee voorbeelden de Cursus Belastingrecht en Hoofdstukken van bestuursrecht. De laatste tip is natuurlijk de universiteitsbibliotheek, maar daar geldt wel het recht van de snelste, nu alvast reserveren dus!