Rechtspraakroulette: het drumstel

Wat gebeurt er wanneer je totaal onzinnige woorden invult in de zoekmachine van www.rechtspraak.nl? Wat voor zaken relateren er bijvoorbeeld aan het invullen van het woord ‘drum’? We zien een bijzondere juridische wereld waarin de trommel voor uiteenlopende juridische problemen zorgt. Wat gebeurt er als je een trommel niet teruggeeft aan een muziekvereniging? Ben je drumleraar of slagwerkdocent? En zorgt een drumstel niet voor zoveel geluidsoverlast dat dit kan leiden tot huisvredebreuk? Hieronder gaan we nader in op deze dringende vragen!

Het was hommeles bij de altijd gezellige muziekvereniging the Pipes and Drums in Twente. Er ontstond flinke ruzie binnen deze doedelzak- en drumband, met als gevolg dat een groep leden zich afsplitste en in Amsterdam een nieuwe vereniging oprichtte: the Pipes and Drums Amsterdam.

Complicerende factor in dit verhaal is dat de verenigingen gebruikmaken van het logo van de Royal British Legion, ooit opgericht om steun te geven aan Britse oorlogsveteranen en hun families. Van de British Legion mag de groep in Twente geen gebruik meer maken van haar logo, terwijl de afgesplitste groep in Amsterdam dat nu wel mag. Een van de oudleden van de Twentse groep is nu een lid in Amsterdam. Hij had echter een trommel en uniform van de Twentse groep in bruikleen. Hierop staan ook logo’s van de Royal British Legion. Hij weigerde echter deze spullen terug te geven, omdat hij ze in diens nieuwe vereniging wilde gebruiken.

Er ontstaat een rechtszaak waarbij het eigendom van de trommel en het uniform betwist wordt. De drummer in kwestie stelde op enig moment zelfs nog dat hij teveel contributie heeft betaald aan diens oude vereniging, en dat hij daarmee op grond van het retentierecht de trommel en het uniform best mocht houden. De rechter stak hier echter een stokje voor: uit niets was gebleken dat er enige vorm van eigendomsoverdracht had plaatsgevonden. Helaas dus moest de enthousiaste drummer zijn spullen inleveren en zal hij bij diens nieuwe vereniging moeten aankloppen voor een nieuwe bruikleenovereenkomst.

Is een drumstel slagwerk?

In een andere zaak was de aard van het drumstel een onderwerp van discussie. Twee slagwerkdocenten werken voor een (door de gemeente gefinancierde) muziekschool in Maastricht. Beiden hadden ze aan het conservatorium klassiek slagwerk gestudeerd en beiden hadden een keuzevak ‘drums’ gevolgd. De ene docent had dit formeel op zijn diploma laten zetten, de andere niet. Op de muziekschool werd een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd, waardoor de oude vakgroep ‘slagwerk’ werd opgedeeld in een vakgroep ‘slagwerk’ en een vakgroep ‘drums’. De docent die ‘drums’ op diens diploma had werd in de tweede geplaatst, waar de andere docent bij de vakgroep ‘slagwerk’ moest blijven (terwijl hij in de praktijk regelmatig drumlessen had verzorgd). Er diende zich een ontslagronde aan, waarbij in de afvloeiingsvolgorde nu de docent uit de vakgroep ‘slagwerk’ als eerste voor (gedeeltelijk) ontslag in aanmerking kwam: er waren immers nog andere docenten slagwerk, en hij was daarmee niet onmisbaar.

De slagwerkdocent spande vervolgens een rechtszaak aan tegen de gemeente Maastricht, waarbij hij deze zienswijze betwistte: hij had immers precies hetzelfde diploma en precies dezelfde opleiding gevolgd vergeleken met zijn collega uit de vakgroep ‘drums’, en op basis van het gelijkheidsbeginsel bestreed hij diens gedeeltelijke ontslag. De Centrale Raad van Beroep stelde hem in het gelijk: het feit dat een keuzevak wel of niet formeel op een diploma staat is niet leidend in de beoordeling van de capaciteit van een slagwerk/drum-docent. Daarnaast is het ook niet leidend dat inmiddels conservatoria aparte opleidingen lichte muziek (waarin de drums veel centraler staat) aanbieden: de situatie ten tijde van het afstuderen is dus leidend en niet het huidige aanbod aan HBO-vakopleidingen.

Herrie of toch niet?

Ten slotte veroorzaakt het spelen van de drums soms nogal wat geluid. Hier kwam een omwonende van een (letterlijk) Nieuwe Muziekschool te Druten achter toen men in een nabij gelegen pand begon met het verzorgen van drumlessen. De boze buurbewoner eiste dat de gemeente hier handhavend tegen op zou treden en beriep zich onder meer op het Activiteitenbesluit van de gemeente, waarin stond dat wanneer muziek met geluidsversterking werd beoefend, de gemeente hier op basis van geluidsoverlast tegen op kon treden. Kwestie in het geding was uiteindelijk of een akoestisch drumstel niet vergeleken kon worden met bijvoorbeeld een elektrische gitaar. Hoewel dat qua decibel ongetwijfeld zo is, is dat juridisch gezien in ieder geval niet het geval in deze context. De zaak liep op tot aan de Raad van State, die uiteindelijk oordeelde dat het beroep van de klager ongegrond was. De boze buurtbewoner beriep zich daarnaast nog op artikel 12 van de Grondwet, waarin hij stelde dat de herrie van het drumstel leidde tot huisvredebreuk. De rechter heeft hier duidelijkheid verschaft en gesteld dat het geluid van een drumstel niet kan leiden tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner.