Kinderboerderij ‘De Gekke Koe’

Niet iedere merknaam of handelsnaam kan rechtmatig worden gebruikt, mede als ze onwaar of niet fatsoenlijk zijn. Wat betekent dat voor het onderstaande rijtje namen?

Artikel 2.4 van het BENELUX verdrag inzake de Intellectuele Eigendom bepaalt:

‘Er wordt geen recht op een merk verkregen door:
1.
de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet.’

Voorts bepaalt Artikel 5b van de Handelsnaamwet:
‘Het is verboden een handelsnaam te voeren, welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is.’

Hierbij een opsomming van zeventien fictieve merknamen dan wel handelsnamen die waarschijnlijk in strijd zijn met het recht.

1. Kinderboerderij ‘De Gekke Koe’

2. Parenclub ‘Me Too’

3. Honden-uitlaatservice ‘Kakhiel’

4. Vliegeniersrestaurant ‘De Zwarte Doos’

5. Een stichting in het leven geroepen door Dotan Harpenau ter nagedachtenis van Michael Jackson: ‘Issie Dotan’

6. Bordeel ‘Piet Plezier’ met als geregistreerde slogan ‘Wie komt er in mijn huisje?’

7. Kerkelijke zustervereniging ‘Non-actief’

8. Een nieuwe slogan voor het rijksvaccinatieprogramma: ‘Jij boft maar!’

9. Camping-animatieteam ‘Re-animatie’

10. Crematorium ‘De Warme Bakker’

11. Warme bakker ‘Het Crematorium’

12. Verloskundigenpraktijk ‘Stop de persen’

13. Een diëtisten-opleiding bij Fontys Hogescholen, met als geregistreerde slogan ‘Think Bigger!’

14. Vee-ruimingsdienst ‘De Plofkip’

15. Huurmoordenaarsbedrijf ‘In een keer raak’

16. Satirische bakkerij ‘Het Speldbroodje’

17. Peter R. de Vries die zich laat registreren als ‘Het Rechtenstudentje’.