Geschiedenis van vroeger en nu – een eindejaarsverhaal

Bij mijn colleges rechtsgeschiedenis word ik elk jaar geconfronteerd met het tot triestheid stemmende gegeven dat steeds meer eerstejaarsstudenten weinig afweten van geschiedenis in het algemeen. Ik ben dan ook veel tijd kwijt met het schetsen van de algemene historische context waarbinnen de evolutie van het recht heeft plaatsgevonden.

Geschreven door mr. Erik-Jan Broers, docent Rechtsgeschiedenis aan Tilburg University.

Ook moet ik allerlei basale informatie verstrekken om deze context althans een beetje minder duister te maken. Dan vertel ik bijvoorbeeld dat Karel de Grote in feite niet zo heel erg groot was. En dat Karel V niet zo heette omdat hij drie broers en een aangetrouwde zuster had die ook Karel heetten. Al die uitleg kost mij veel tijd en energie, om nog maar te zwijgen over de liters drank om mijn verdriet enigszins te verdunnen.

Daarom ben ik zo blij dat deze maand de eerste aflevering van het nieuwe blad Geschiedenis vroeger en nu van de persen is gerold. Ik kan het alle studenten van harte aanbevelen. Het blad staat vol wetenswaardigheden over allerlei personen en gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis en alles wordt in begrijpelijke taal uitgelegd, zonder al te veel moeilijke meerlettergrepige woorden. Met mooie plaatjes bovendien en grappige weetjes waarmee je goede sier kunt maken op feestjes. Speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten zijn de artikelen ingedeeld naar het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Zo hebben sommige bijdragen betrekking op “vroeger” en andere op “heel vroeger”.

In de eerste aflevering worden de voorlopige resultaten gepresenteerd van een recent onderzoek van een groep geleerden naar de haarkleur van de oude Egyptenaren. Het onderzoeksteam, bestaande uit egyptologen, antropologen, DNA-wetenschappers en hair stylisten, heeft daartoe gedurende een tiental jaren een veelheid aan bronnen onderzocht, zoals papyrusrollen, hiërogliefen en zelfs mummies. De leider van het team, professor doctor Olav Larson van de Open Universiteit van Reykjavík, benadrukt wel dat het om voorlopige onderzoeksresultaten gaat en dat er nog veel nader onderzoek moet worden verricht. Maar toch heeft hij samen met zijn team kunnen vaststellen dat de haarkleur van de meeste oude Egyptenaren waarschijnlijk grijs was.

In deze eerste aflevering van dit interessante en lezenswaardige historische vakblad wordt verder ruim aandacht besteed aan een aantal archeologische opgravingen die tot opmerkelijke resultaten hebben geleid, resultaten die onze kennis van de oudheid aanmerkelijk zullen verfijnen. In een goed doorwrocht artikel toont dr. dr. Hans-Fritz von Münchausen bijvoorbeeld aan dat in precolumbiaanse tijd de Maya’s bijen hielden. Ook heel interessant is het nauwkeurige verslag dat dr.ir. Demis Mouskouri doet van zijn jarenlange onderzoek van vroeg-kretenzische architectuur. Uit de ter illustratie opgenomen foto’s en tekeningen blijkt duidelijk dat “Minos Pallas” niet het paleis is geweest van de (mythische) koning Minos, zoals tot voor kort algemeen werd aangenomen, maar waarschijnlijk een Grieks restaurant gespecialiseerd in kruidige vleesgerechten.

Kortom, het blad biedt voldoende interessante leesstof, niet alleen om de donkere dagen mee door te komen, maar ook om de geschiedenis wat minder donker te maken. Verstandelijk aangelegde lezers, en ook studenten, worden getrakteerd op een keur aan verhalen die leuk zijn om te vertellen op een familiefeest op het moment dat iedereen zo‘n beetje is uitgezeurd over de kinderen, over woekerende ziektes, tragisch om het leven gekomen huisdieren en damesvoetbal. In de volgende aflevering zal verslag worden gedaan van een topografisch-archeologisch onderzoek naar de plaats van herkomst van de Romeinen. Bent u ook zo benieuwd?

Lees ook: Dit was het juridische nieuws in 2017!

Noot redactie: Benieuwd naar meer verhalen? Het eindejaarsverhaal van deze Meester van vorig jaar is hier terug te vinden. Daarnaast perfect als afstudeer- of verjaardagscadeau: zijn hilarische bundels Veertig vreugdeloze vertellingen en Vijftig verhalen vol vrolijk verdriet. Lachbuien gegarandeerd.