Geen woef of waf

Soms kom je uitspraken tegen die je om wat voor reden dan ook bijblijven. Konijn Punkie en het BH-arrest zijn mooie Nederlandse voorbeelden, maar bij onze zuiderburen kunnen ze er ook wat van. In 2007 deed de politierechtbank te Brugge een prachtige uitspraak over een witte hond.

De verbalisante had gezien dat de beklaagde een witte hond naast zich op de passagiersstoel had gezet in een Volkswagen Golf. Volgens de verbalisante was dat een overtreding:

Bestuurders moeten in staat zijn te sturen qua kennis en lichaamsgeschiktheid en alle rijbewegingen kunnen uitvoeren. Een voertuig besturen (…) lijkt mij zeer onveilig en onmogelijk met een dergelijk groot dier naast je in het voertuig dat niet is vastgebonden.

Aan de rechtbank de bijna onmogelijke taak om hier een zinnige uitspraak over te geven, want er was bijzonder weinig informatie beschikbaar.

Het enige wat vaststaat is dat een grote witte hond op de passagierszetel naast beklaagde zat en dat hij of zij (want het geslacht van het dier blijkt niet uit het strafdossier) recht voor zich uit keek. Over het ras van het dier ontbreekt elke informatie.

(…)

Uit de bijzondere nuttige precisering dat het dier voor zich uit keek, kan afgeleid worden dat de verbalisante speciale aandacht heeft gehad voor de ogen van de hond. Het was blijkbaar geen pekinees, want in dat geval zou het de verbalisante ongetwijfeld opgevallen zijn dat hij, zoals alle inwoners van Peking, spleetogen had en zij zou dat dan zeker vermeld hebben.

De rechtbank kan maar tot één conclusie komen: de beklaagde moet worden vrijgesproken.

Bij gebreke aan meer concrete en bewijskrachtige gegevens moet de Rechtbank dan ook besluiten dat níet bewezen is dat de loutere aanwezigheid van een grote, witte hond, die stil zat op de passagiersstoel van een wagen, recht voor zich uit keek en noch boe noch ba, noch woef noch waf zei, noodzakelijkerwijze zou impliceren dat beklaagde, bestuurster van die wagen, niet meer in staat was te sturen (…).

De volledige uitspraak vind je hier.

*De hond op de afbeelding is niet de hond uit de uitspraak.