Game of Thrones en genocide

Welk Game of Thrones-karakter heeft de meeste oorlogsmisdaden begaan hebben op basis van het internationale humanitair oorlogsrecht? Vrijwilligers van de Australische tak van het Rode Kruis deden er onderzoek naar: zes weken lang keken ze alle episodes terug, en maakten een top tien van de ergste oorlogsmisdadigers uit Westeros (en daarbuiten). Ik vind het een briljante zet om een juridisch gebied wat in veel gevallen onderbelicht en weinig werkzaam is op een juridisch neutrale manier onder de aandacht te brengen.

Het zal wellicht niet verbazen dat de grootste hufter uit de serie Ramsay Bolton is, met minstens zeventien (!) oorlogsmisdaden. Hieronder vallen marteling, en wrede/inhumane behandeling, het afslachten van al uitgeschakelde soldaten, seksueel geweld (inclusief verkrachting) en het aanvallen van burgers die niet betrokken zijn bij de strijd. Op een tweede plek komt Daenerys Targaryen, met vijftien, gevolgd door Roose Bolton, met acht oorlogsmisdrijven.

Ik vind dit een zeer creatieve manier om humanitair oorlogsrecht onder de aandacht te brengen. Het lijkt me niet eenvoudig voor een NGO als Het Rode Kruis om oorlogsmisdrijven die doorgaans begaan worden in zeer complexe nationale en geopolitieke verhoudingen op een passende manier te adresseren.

De Geneve-Conventies

Daarnaast kleeft er een grote onhandigheid aan de werking van de Geneve-conventies en protocollen. Wanneer deze niet door nationale rechtssystemen omarmd wordt en doorwerken in de nationale rechtsorde van de vermeende oorlogsmisdadiger, zijn we afhankelijk van de welwillendheid van de internationale gemeenschap om een daartoe bedoeld tribunaal op te richten. Een dergelijke beslissing kan alleen genomen worden door de VN-Veiligheidsraad. Momenteel zijn er vijf van deze tribunalen in het leven: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), The Special Court for Sierra Leone (SCSL), Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) en The Special Tribunal for Lebanon (STL). Enkele daarvan zijn gezeteld in Den Haag.

Dat is een handvol tribunalen terwijl oorlogsmisdrijven doorgaans veel frequenter voorkomen. Er is echter lang niet altijd de politieke wil of mogelijkheid om daar een juridische oplossing voor te zoeken binnen de kaders van de VN-Veiligheidsraad.

Door oorlogsmisdrijven te koppelen aan een binge-waardige serie als Game of Thrones wordt de politiek uit het vraagstuk gehaald, gaat Amnesty niet op de stoel van een mogelijk tribunaal zitten, en zet het op een creatieve manier mensen aan het denken. De link naar de echte wereld is namelijk niet zo moeilijk om te maken. Zo kunnen we de berichten die door sijpelen uit voormalig IS-gebieden, Syrie of andee conflictgebieden in de wereld prima linken aan de wrede praktijken van Ramsay Bolton en co.

Disney?

Eerder schreven we al over de grove mensenrechtenschendingen die we in Disney films zien. Wellicht een goed idee voor humanitaire organisaties om (ook) het gedrag van Disney-slechteriken te toetsen aan mensenrechtenverdragen. Figuren als Jassar, Scar, Kapitein Haak en Shan-Yu komen aardig in de buurt van een militair dictator.