De wip en de wet: waar mag je het doen?

Niet iedereen neemt genoegen met het bedrijven van de liefde in een missionarishouding op de slaapkamer. Sommigen geven de voorkeur aan wat opvallendere locaties. Enkele jaren geleden hadden we de video van een Belgische burgemeester die op vakantie gefilmd werd tijdens het zogeheten torenpoepen. Meer recentelijk werden de gemoederen aardig bezig gehouden door het stiekem opnemen van een seksfilm in Walibi en een kerk in Tilburg ten behoeve van een pornokanaal.

In al deze gevallen wordt in diverse krantenberichten aangegeven dat bezonnen wordt op het nemen van juridische stappen tegen dergelijk onzedelijk gedrag. Echter, is het nog maar de vraag of de wet hierin iets kan betekenen. Wat mag nu eigenlijk wel, en wat niet, volgens onze wetgeving op het gebied van deze ‘buitensport’?

Wetboek van strafrecht

Ons wetboek van Strafrecht verbiedt in beginsel geen seksuele handelingen in het openbaar. Echter, bestaat er natuurlijk wel artikel 239 Sr dat in het algemeen de schennis van de eerbaarheid verbiedt en art 430a Sr dat naaktrecreatie verbiedt buiten de daartoe bestemde plekken. In beide gevallen lijkt de rechter hier –wanneer zaken al voor de rechter verschijnen- behoorlijk ruimdenkend mee om te gaan. Probleem bij de toepassing van artikel 239 Sr is dat het moet gaan om het willens en wetens verrichten van een handeling die bij een´normaal mens´zou leiden tot schaamtegevoel. Denk daarbij aan exhibitionisme (potloodventen). In zo’n situatie is er een duidelijke opzet in het spel, maar ook een duidelijk slachtoffer aan wie de handeling ongevraagd is gericht. Dat alles valt wat lastig vast te stellen bij seks op een openbare plek en zal dus doorgaans niet leiden tot strafbaarheid. Probleem bij de toepassing van artikel 430a Sr is dat de wetgever bewust een open norm in het leven heeft geroepen en de rechter alleen zal overgaan tot het opleggen van een straf wanneer naaktlopen gebeurt op een plek die evident niet bedoeld is voor naaktrecreatie. In dat geval wordt dus niet een seksuele handeling bestraft, maar hooguit het ontbreken van kleren bij deze handeling en dan alleen op een plek waarbij een gemiddeld persoon zou denken dat het niet zo’n strak plan is om je kleren uit te doen.

Overigens gaf de officier van justitie in de Tilburgse zaak aan dat de aangifte van het kerkbestuur wegens godslastering zeer weinig kans van slagen zou hebben, aangezien godslastering al een tijdje niet meer strafbaar is en zaken als huisvredebreuk dan wel belediging in deze zaak niet voor de hand liggen om te bewijzen.

Onrechtmatige daad

Wellicht dat bedrijven of instellingen een grotere kans van slagen hebben een slippertje in de wildwaterbaan of een nummertje op de biechtstoel tegen te gaan door gebruik te maken van civielrechtelijke procedures. Echter, zal er dan wel aantoonbaar schade moeten zijn die wat verder gaat dan een ongemakkelijk gevoel bij het zien van de verspreide videobeelden. Denk aan imagoschade of wellicht een daling in de kaartverkoop van Walibi. Daarnaast zouden de kosten die gemaakt zijn om de ontheiliging van de Tilburgse kerk weer ongedaan te maken verhaald kunnen worden. Het meest voor de hand liggende wetsartikel om dan te gebruiken is dan natuurlijk de welbekende onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).

Liefde bij het kopieerapparaat

Ook op de werkvloer willen de vonken er nog al eens van afspatten en kunnen collega’s niet altijd wachten met het bedrijven der liefde tot na hun reguliere werktijden. Kan een werkgever een werknemer ontslaan wegens het betrappen van collega’s op de werkvloer? Het antwoord is in beginsel dat seks op het werk geen reden is voor ontslag, tenzij het ertoe leidt dat de collega’s in kwestie hun werk daardoor niet goed meer kunnen doen, het leidt tot een verstoorde arbeidsrelatie of resulteert in schade aan het bedrijf waar men voor werkt. Er is tenslotte het breed geformuleerde beginsel van goed werknemerschap, ex artikel 7:611 BW. Kortom: heb je pauze en word je met een collega in het kopieerhok betrapt door je baas die dan net binnen komt lopen, dan kan je rustig ademhalen. Tenzij de collega een patiënt of een leerling is, de collega tevens getrouwd is met de baas, of de baas binnen komt samen met enkele zakenpartners vlak voor het sluiten van een belangrijke deal. Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je dus beter de deur op slot doen of samen naar Walibi gaan.

Lees ook: