Meer mogelijkheden met de Wet Computercriminaliteit III

De Wet Computercriminaliteit III is op 1 maart 2019 ingetreden. Justitie mag verdachten van een misdrijf waar minimaal vier jaar gevangenisstraf voor staat daarom sinds kort hacken. De nieuwe wet beoogt de mogelijkheid tot opsporing en vervolging van justitie te versterken. De huidige wetgeving wordt daarmee aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van technologie voor communicatie. […]

Lees meer

De Wet arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) is op 5 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen met een kleine meerderheid van de stemmen. Een fors aantal maatregelen in het arbeidsrecht zijn daarmee voorgelegd aan de Eerste Kamer. De veelbesproken introductie van de ‘proeftijd XL’ is daarbij uiteindelijk geschrapt uit het wetsvoorstel. De WAB past het huidige arbeidsrecht […]

Lees meer