Meldplicht datalekken

In juni 2013 deed de Eerste Kamer een wetsvoorstel ter wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet. Doel van dit voorstel was om een meldplicht te creëren …

Lees meer