Negatief Bindend Studieadvies?! Check snel of dit terecht is!

Heb ik wel genoeg studiepunten behaald? Of moet ik straks mijn opleiding beëindigen? Dit zijn vragen die veel eerstejaarsstudenten zich zo nu en dan stellen. Het collegejaar loopt weer teneinde. De spanning bij veel eerstejaarsstudenten stijgt! Het negatief bindend studieadvies (NBSA) komt er voor een aantal van hen weer aan. Geschreven door Mark van den Hove Het instellingsbestuur kan aan het einde van het eerste […]

Lees meer

Onderwijsinstellingen aansprakelijk voor studievertraging

Zeer recent zijn er verschillende uitspraken verschenen, waaruit blijkt dat onderwijsinstellingen in bijzondere gevallen aansprakelijk zijn voor studievertraging van studenten in het hoger onderwijs. Hieronder zullen we daar kort op ingaan. In de kern gaat het telkens om een tekortkoming in de nakoming van de onderwijsovereenkomst. Geschreven door Mark van den Hove Iedere student in het hoger onderwijs heeft een […]

Lees meer

Meer avondcolleges door NS

Universiteiten en hogescholen blijken bereid om collegetijden aan te passen, zodat studenten buiten de spits reizen. NS-topman Roger van Boxtel pleit hiervoor, om zo de drukte in de spits te verminderen. In Utrecht wordt momenteel al aan de roosters gesleuteld. De hogeschool aldaar gaat studenten lesgeven tot 19.00 uur en ook de roosters van eerstejaars studenten worden onder de loep […]

Lees meer

Collegegeld betalen per vak

Als het aan de VVD en de PvdA ligt, kunnen studenten voortaan ook per vak collegegeld betalen. De vergelijking die wordt gemaakt, is die met een bezoek aan een voetbalclub. Je kunt binnen de voetbalwereld namelijk een seizoenkaart kopen voor alle wedstrijden, maar je kunt ook gewoon los een aantal wedstrijden bezoeken. Zo gaat mogelijk ook het hoger en universitair onderwijs worden ingericht. […]

Lees meer

Verval van studiepunten, een rendementsmaatregel

Langstudeerders worden geconfronteerd met het feit dat studiepunten komen te vervallen, een groot probleem waar bestuurlijk actieve studenten veel last van kunnen hebben. Geschreven door Mark van den Hove Op grond van artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de WHW kunnen studiepunten van studenten komen te vervallen, de examencommissie kan een geldigheidsduur vaststellen en moet een procedure […]

Lees meer

Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een tegemoetkoming

Ben je bestuurslid van een studentenorganisatie, lid van de universiteitsraad, chronisch ziek, zwanger of zijn er bijzondere familieomstandigheden? Dan heb je waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming uit het profileringsfonds. Let wel op, want geen beroep doen op het profileringsfonds leidt tot verval van dit recht. Geschreven door Mark van den Hove Iedere instelling binnen het Hoger Onderwijs heeft op grond van artikel […]

Lees meer

Nominaal is (niet) normaal

De onderwijsrechter zet grote vraagtekens bij het principe van nominaal is normaal. De Erasmus Universiteit Rotterdam hanteert een systeem waarbij studenten alle 60 studiepunten van het eerste jaar moeten halen, zonder al deze studiepunten krijgen zij een negatief bindend studieadvies en moeten zij hun studie staken. Geschreven door Mark van den Hove Zeer recent heeft het College van Beroep voor […]

Lees meer
1 2 3 4