Verzekeraar moet letselschade ‘shaken baby syndroom’ vergoeden

Op 13 april 2018 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de uitleg van de opzet-clausule, meer specifiek de dekking hiervan in het geval waarbij een baby letsel opgelopen heeft door het zogenoemde ‘shaken baby syndroom’.  Jaarlijks worden er naar schatting 40 baby’s in het ziekenhuis opgenomen met ernstig hersenletsel als gevolg van schudden om bijvoorbeeld een huilende baby […]

Lees meer

Plan voor arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten

Staatssecretaris Tamara van Ark wil het aantrekkelijker maken om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen door werkgevers de mogelijkheid te bieden hen te kunnen betalen onder het minimumloon. Hiertegen is een petitie gestart en volgens het College van de Rechten van de Mens is dit voorstel strijdig met het recht op gelijke behandeling van arbeidsgehandicapten.  De petitie van “Wij Staan Op!” […]

Lees meer

Prejeduciële vragen in Facebook zaak: mag er data naar de USA?

De Ierse High Court stelt elf vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze vragen omvatten samenvattend of persoonsgegevens vanuit de EU naar Amerika mogen, ondanks de Privacy Shield. De vragen worden in dit bericht uitgewerkt. De Ierste rechter vraagt, vrij en bondig vertaald, het volgende: 1. Wanneer twee private ondernemingen gegevens uitwisselen tussen de EU en Amerika met […]

Lees meer

Vader moet alimentatie betalen voor ontvoerd kind

De Nederlandse Jeroen Bankert heeft zijn dochter al twaalf jaar niet gezien, vanaf het moment dat zij door haar moeder op zesjarige leeftijd werd ontvoerd naar Oekraïne. Geen enkele instantie heeft hem kunnen helpen om zijn dochter terug te kunnen zien. Toch werd er wel beslag gelegd op zijn loon door het Nederlands Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO), op basis […]

Lees meer

Opnieuw discussie over levenslange gevangenisstraf

Vorig jaar werd de levenslange gevangenisstraf ter discussie gesteld toen de Hoge Raad de uitspraak van het EHRM volgde, ofwel dat opsluiting zonder uitzicht op vrijlating onmenselijk is. Daarom wordt voortaan na uiterlijk 25 jaar herbeoordeeld of de gedetineerde in aanmerking komt voor een terugkeer in de maatschappij. Toch blijft levenslang een heikel punt. Aan het herbeoordelingsproces zijn voorwaarden gesteld. […]

Lees meer

Ambtenaren vanaf 2020 ontslagen via de kantonrechter

Een ontslagen ambtenaar krijgt vanaf 2020 te maken met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Ambtenaren zullen rekening moeten houden met andere ontslaggronden omdat het ontslag niet meer zal worden afgewikkeld door de bestuursrechter maar door de kantonrechter. Een externe partij zal onder dit nieuwe systeem voortaan bekijken of het ontslag wel terecht is. Het initiatief binnen de ontslagprocedure komt bij […]

Lees meer

Orkest aansprakelijk voor gehoorschade violist

Gehoorschade is de meest voorkomende beroepsziekte onder muzikanten. Een Britse violist met gehoorschade heeft onlangs een rechtszaak tegen het Royal Opera House gewonnen. Het gerechtshof in Engeland achtte het orkest aansprakelijk voor de gehoorschade die de violist opliep tijdens een repetitie. In Nederland deed zich al eens eerder een vergelijkbare zaak voor. Hoe dat afliep lees je in dit artikel. […]

Lees meer

Straffen beledigen koning verlaagd

Wie onze koning beledigt, gaat straks nog maximaal vier maanden de cel in. Oorspronkelijk stond hiervoor maximaal vijf jaar gevangenisstraf of een boete van 20.500 euro. Ook kon het stemrecht worden ontnomen. Verder komt er een einde aan de straf voor het opzettelijk beledigen van een bevriend staatshoofd dat in Nederland is. Hierop staat momenteel een boete van 20.500 of een […]

Lees meer

Kabinet gaat experimenteren met legale wietteelt

In Nederland geldt het zogenaamde gedoogbeleid. Coffeeshops kunnen wiet en hasj verkopen en daar niet strafrechtelijk voor worden gevolgd, maar het is niet toegestaan om softdrugs te produceren of te verhandelen. Er is een voortdurend debat over de legalisering van wietteelt. Legale wiet komt er nu wel aan: het kabinet gaat experimenteren met wiet met de Wet uniform experiment gesloten […]

Lees meer

65-jarige werkelozen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht

Vanaf 1 mei worden alle werkelozen een jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd  vrijgesteld van de sollicitatieplicht, welke als voorwaarde geldt voor het ontvangen van een WW-uitkering. Dit is door minister Koolmees toegezegd tijdens een debat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers. De sollicitatieplicht Op grond van de Werkeloosheidswet bestaan een aantal verplichtingen voor de werkeloze om aanspraak te […]

Lees meer
1 2 3 51