‘Nog harder’ oordeel over Nederlandse klimaatbeleid in Urgenda-zaak

Het hoger beroep in de klimaat-rechtszaak van actiegroep Urgenda waarin de staat ‘alles heeft aangevochten’ is ongegrond verklaard. De Nederlandse Staat moet daarom meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De argumenten van de landsadvocaat werden stuk voor stuk afgewezen en daarmee laat het gerechtshof Den Haag een spraakmakende uitspraak van de rechtbank in stand. Veel sceptici gaven de […]

Lees meer

Europese Gerecht geeft Red Bull geen Flügels

Flügel, welke student kent het bekende shotje niet? Ook Red Bull is de populariteit van Flügel niet ontgaan. Red Bull is namelijk van mening dat de merknaam Flügel voor verwarring kan zorgen met haar Duitse slogan ‘Red Bull verleiht Flügel’. Die slogan heeft Red Bull in Oostenrijk als merk laten registreren. Met dat merk probeert Red Bull het merk Flügel […]

Lees meer

Erkenning voor ouders van doodgeboren kinderen: registratie is mogelijk

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die het mogelijk maakt dat ouders hun doodgeboren kind (met terugwerkende kracht) kunnen laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP), een register dat persoonsgegevens bevat van inwoners van Nederland en personen die het land hebben verlaten. Deze wijziging is de wens van een grote groep ouders van wie het kind dood ter […]

Lees meer

Rechtbank Gelderland: hart van het centrum

Iedere Nederlander krijgt minimaal eens in zijn leven te maken met rechtspraak, zo blijkt uit onderzoek. Rechtenstudenten krijgen deze mogelijkheid vele malen vaker en zullen waarschijnlijk al minstens één keer een rechtbank hebben bezocht. Maar wie van jullie is ze in Nederland allemaal langsgegaan? In deze gastreeks brengt rechtenstudent Mathilda Ariëns een bezoek aan de elf rechtbanken die Nederland kent. Deze keer: […]

Lees meer

Strengere straffen voor dierenbeulen

Daders van dierenmishandeling staan in de toekomst strengere straffen te wachten. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat een wetsvoorstel indienen waarin staat dat dierenmishandelaars een houdverbod van maximaal tien jaar kunnen krijgen. Dierenleed moet hiermee zo veel mogelijk worden aangepakt en tegengegaan. Bij het tegengaan van dierenverwaarlozing en -mishandeling wordt het voor de rechter mogelijk om – naast een […]

Lees meer

Europees Parlement heeft gestemd: 30% van aanbod Netflix moet Europees zijn

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wijziging van een richtlijn voor audiovisuele media. Eén van die wijzigingen bepaalt dat het aanbod van on-demand videodiensten voor minimaal 30% uit Europese werken dient te bestaan. Daarnaast moeten de diensten waarborgen dat die werken aandacht krijgen. Verder dienen de diensten volgens de mogelijk nieuwe richtlijn ook een contributie te leveren aan de […]

Lees meer

Het verval van rechterlijke autoriteit

Jaarlijks handelen rechters in Nederland zo’n 1,6 miljoen zaken af. Dit werk wordt gedaan door ruim 2.300 rechters en raadsheren (m/v).[1] Nagenoeg alle rechtelijke uitspraken gaan over een of meer gedingen tussen partijen. Een burger staat hierbij tegenover een medeburger, een bedrijf of de overheid. Een rechter heeft de eervolle en zware taak om te komen tot een finale geschilbeslechting. […]

Lees meer

Canada en VS bereiken toch akkoord over NAFTA

Canada en de Verenigde Staten zijn het op de valreep eens geworden over het aanpassen van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). President Trump dreigde namelijk uit het verdrag te stappen als niet op tijd overeenstemming zou worden bereikt. Eerder deze maand werd duidelijk dat de VS en Canada een maand de tijd zouden hebben om het eens te worden over een […]

Lees meer

Wetsvoorstel WIEG is een stap verder

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen. 147 Kamerleden stemden vóór, drie stemden tegen. In een notendop behelst de WIEG de volgende wijzigingen: Adoptie- en pleegzorgverlof wordt vanaf 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken. Voor partners geldt per 1 januari 2019 een geboorteverlof van vijf dagen. Nu is dat nog drie dagen. […]

Lees meer

Nulmeting gefinancierde rechtsbijstand in aanloop naar te verwachten veranderingen

De Raad voor Rechtsbijstand publiceerde onlangs een nulmeting waaruit blijkt dat advocaten en mediators gemiddeld een 6,4 toekennen aan het Juridisch Loket. De loketklanten beoordelen de dienstverlening met een 7,8 en de deskundigheid met een 7,9. De doelstelling van de nulmeting is om met een aantal indicatoren de stand van het reguliere gesubsidieerde rechtsbijstandsstelstel te beschrijven. De Raad voor Rechtsbijstand […]

Lees meer
1 2 3 63